Historici.nl

Gepubliceerd op 30-11-2022

Beleidsmedewerker onderwijsontwikkeling

Functieomschrijving

Ben jij een enthousiaste, doortastende professional met een passie voor onderwijs? En wil je je inzetten voor vernieuwingen in het hoger onderwijs? Als beleidsmedewerker onderwijsontwikkeling praat je mee over een grote diversiteit aan onderwerpen en heb je een invloedrijke rol als het gaat om onderwijs(kwaliteit) binnen de Faculteit der Letteren.

In deze positie vind je een afwisselende baan en een warm welkom binnen het beleidsteam onderwijs van de faculteit bestaande uit vijf collega’s, die zelfstandig en in onderlinge afstemming aan de ondersteuning, verbetering en vernieuwing van ons onderwijs werken. Je ondersteunt de faculteit in de hele breedte op het gebied van onderwijs(door)ontwikkeling en onderwijsvernieuwing; dit geldt ook bij vraagstukken die spelen op opleidingsniveau. Je werkt nauw samen met de vicedecaan onderwijs en de onderwijsdirecteuren. Je hebt hiervoor contacten overal binnen de faculteit, maar ook breder met andere faculteiten op de campus, andere universiteiten, en maatschappelijke partners waarbij onze faculteit betrokken is of zou kunnen zijn. Je helpt mee om antwoorden te vinden op vraagstukken als: hoe ziet het onderwijs er over 5-10 jaar uit? Hoe gaat de studentenpopulatie veranderen en welke consequenties heeft dit, en zou dit moeten hebben, voor het Letterenonderwijs?

De Faculteit der Letteren staat voor grote uitdagingen op dit gebied en door jouw integrale, brede blik op onderwijs en onderwijskwaliteit en kennis van onderwijsontwikkeling, draag jij essentieel bij aan vernieuwing van ons onderwijs. Het oriënteren op externe ontwikkelingen en het verzamelen, interpreteren, bewerken en aanleveren van informatie over voor het onderwijs relevante ontwikkelingen is één van je taken. Ook geef je inhoudelijk advies over de uitvoering van de universitaire visie op onderwijs en het facultaire onderwijsbeleid. Je ondersteunt de onderwijsdirecteuren en opleidingsvoorzitters bij de vormgeving van de opleidingen. Je neemt een voortrekkersrol in het team van facultaire onderwijsbeleidsmedewerkers en werkt samen met collega’s van andere faculteiten en van de centrale afdeling Education Support en het Teaching en Learning Centre.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur als onderwijskundige.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met onderwijsontwikkeling en onderwijsbeleid.
 • Je bent een zelfstandige en proactieve teamplayer.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en oog voor organisatorische verhoudingen en belangenverschillen. Je kunt effectief schakelen op alle niveaus binnen de universiteit.
 • Je bent analytisch en cijfermatig sterk en excellent in het schrijven van zowel beleidsteksten als doelgroep teksten.
 • Je bent in staat problemen en relevante ontwikkelingen te signaleren en van oplossingsrichtingen te voorzien.
 • Je kunt goed overzicht houden over meerdere taken/processen, je werkt efficiënt, gestructureerd en projectmatig.
 • Je bent sterk in het adviseren en ondersteunen bij beleidsontwikkeling en vaardig in het vertalen van beleidsvoorstellen tot concrete acties. Op jouw dossiers weet je draagvlak te creëren bij relevante partners in en buiten de organisatie.
 • Je bent een volwaardige sparringpartner van onder andere het faculteitsbestuur, de onderwijsdirecteuren, andere faculteiten en de centrale afdelingen van de Radboud Universiteit.
 • Je hebt uitstekende beheersing (mondeling en schriftelijk) van zowel de Nederlandse als Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Het gaat om een tijdelijk dienstverband van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

 • Het betreft een dienstverband van 0,8 fte.
 • Afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring ontvang je een salaris van minimaal € 4.814 en maximaal € 6.181 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 12).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Het gaat om een tijdelijk dienstverband van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.

Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Werkgever

De Faculteit der Letteren zet zich in voor het produceren van wetenschappelijke en maatschappelijke kennis die er toe doet. Met meer dan 500 academische en ondersteunende medewerkers verzorgen we onderwijs en doen we onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, en taalkunde en communicatie, met behulp van innovatieve methodologieën en werken we nauw samen binnen de verschillende disciplines. Ons onderzoek is ingebed in twee onderzoeksinstituten: het Centre for Language Studies (CLS) en het Radboud Institute for Culture & History (RICH). Met ongeveer 2.400 studenten, verdeeld over drie departementen – het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Klassieken, het departement Moderne Talen en Culturen en het departement Taal en Communicatie – willen we bijdragen aan een duurzamere en inclusievere wereld. Daarom verwelkomen we in het bijzonder sollicitaties van kandidaten met verschillende perspectieven, achtergronden en vaardigheden die onze opleidingen en onderzoeksprofielen kunnen versterken.

De ondersteuning van de Faculteit der Letteren is verdeeld over verschillende afdelingen: Faculteitsbureau, Marketing & Communicatie, Financiën, HR, Onderwijsbureau en Bureau Onderzoek en Onderwijsbeleid (BOO). Je maakt deel uit van het team Onderwijsbeleid en het hoofd van de afdeling BOO is je leidinggevende.

Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Additionele informatie

Neem met inhoudelijke vragen over de functie contact op met Ger Boonen, directeur bedrijfsvoering via ger.boonen@ru.nl. Ook kun je contact opnemen met Susan van Wijk, hoofd Bureau Onderzoek en Onderwijsbeleid via 06 31 13 26 54 of susan.vanwijk@ru.nl.

Solliciteren

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.