Historici.nl

Gepubliceerd op 13-07-2023

Beleidsmedewerker Onderzoek – Leiden University

About the job

De afdeling Onderwijs- en Onderzoeksbeleid van de Faculteit Governance & Global Affairs, zoekt een

Beleidsmedewerker Onderzoek (0,8-1,0 fte)

Je komt te werken op de afdeling Onderwijs- & Onderzoeksbeleid. De afdeling is onderdeel van het Faculteitsbureau van de FGGA en ondersteunt met haar diensten de instituten, de opleidingen en het faculteitsbestuur op het gebied van onderwijs en onderzoek. De afdeling omvat naast de beleidsmedewerkers voor onderwijs en onderzoek, het team Kwaliteitsafspraken, het International Office, de Graduate School voor promovendi, de onderzoekondersteuning (waaronder subsidieadvies en ethiekcommissie), en de scriptiewerkplaats Den Haag Zuid West. De afdeling bestaat uit 12 medewerkers en 6 student-assistenten, onder leiding van een afdelingshoofd.

De beleidsmedewerker onderzoek adviseert en ondersteunt bij het formuleren en uitvoeren van het facultaire beleid op het terrein van onderzoek en impact. Hieronder vallen dossiers zoals de maatschappelijke impact van onderzoek, open science, wetenschappelijke integriteit, en eerste geldstroom onderzoekfinanciering (sectormiddelen, starters- en stimuleringsbeurzen, e.d.). Daarnaast coördineert de beleidsmedewerker de onderzoeksvisitaties van de instituten.

Als beleidsmedewerker werk je binnen het team van onderwijs- en onderzoeksbeleid, waarin je zelfstandig allerlei dossiers beheert. Samen met het afdelingshoofd – die ook beleidsdossiers op het gebied van onderzoek beheert – werk je nauw samen met de decaan (portefeuillehouder onderzoek in het faculteitsbestuur) en de wetenschappelijk directeuren van de instituten. Er zijn een aantal (nieuwe) dossiers die nog vanaf het begin moeten worden opgepakt en dit biedt de mogelijkheid om samen met de (onderzoekers van de) instituten een koers te bepalen.

De beleidsmedewerker

 • Verzamelt, interpreteert en bewerkt informatie over relevante (inter)nationale beleids-ontwikkelingen en bereidt bestuurlijke standpunten hierover voor
 • Coördineert de verschillende eerste geldstroom onderzoeksprojecten: universitaire stimuleringsprogramma’s, sectormiddelen, starters- en stimuleringsbeurzen;
 • Geeft vorm en inhoud aan het facultaire onderzoeksbeleid m.b.t. onder andere Open Science (inclusief open access), maatschappelijke impact, publicatiebeleid en de onderzoekskwaliteitszorg i.h.b. de onderzoeksvisitaties;
 • Werkt hiervoor samen met collega’s van de afdeling en de instituten;
 • Adviseert het Faculteitsbestuur op bovenstaande dossiers;
 • Voorziet het Faculteitsbestuur en de instituten van bestuurlijke managementinformatie op bovenstaande dossiers;.
 • Participeert op eigen dossiers in universiteits- en faculteit-brede projecten en overlegstructuren;
 • Onderhoudt contacten met relevante ambtelijk, wetenschappelijke en bestuurlijke actoren binnen en buiten de Universiteit Leiden.
 • Ondersteunt de facultaire wetenschapscommissie/onderzoeksbestuur als ambtelijk secretaris.

Profiel

 • Je beschikt over minimaal vijf jaar werkervaring als beleidsadviseur.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwikkelen van onderzoeksbeleid.
 • Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur in de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen of rechtsgeleerdheid.
 • Je hebt kennis van de beleidscyclus en beschikt over goede adviesvaardigheden.
 • Je hebt een uitstekend analytisch en conceptueel vermogen.
 • Je bent in staat om op basis van complexe informatie nieuwe denkbeelden of concepten te ontwikkelen.
 • Je bent ook in staat om informatie helder en op de doelgroep afgestemd op schrift te stellen (zowel in het Nederlands als in het Engels).
 • Je bent aantoonbaar in staat om draagvlak te creëren voor nieuwe ideeën en plannen.
 • Je hebt gevoel voor beïnvloedings- en besluitvormingsprocessen in complexe organisaties.
 • Je bent gericht op het realiseren van doelstellingen en het behalen van resultaten.
 • Je werkt collegiaal samen.

Organisatie

Wetenschap voor en over de samenleving is hét domein van de Faculteit Governance en Global Affairs (FGGA). FGGA verzorgt kwalitatief hoogwaardig interdisciplinair onderwijs over en onderzoek naar maatschappelijke en governance-vraagstukken zoals terrorisme, organisatie van het openbaar bestuur, klimaatverandering en economische crises.

Hedendaagse onderwerpen worden zowel vanuit een bestuurskundig, politicologisch, economisch, juridisch als sociologisch perspectief benaderd. Door deze interdisciplinaire benadering krijgen het onderwijs en het onderzoek van de faculteit een grensoverschrijdend karakter.

De faculteit Governance en Global Affairs (FGGA) is een van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en is gevestigd in Den Haag.

De FGGA is een jonge, ondernemende, vernieuwende en innovatieve organisatie die in snel tempo groeit. De faculteit heeft drie wetenschappelijke instituten, twee centers, 3500 studenten en 330 medewerkers. Voor meer informatie over de faculteit klik hier.

Klik hier voor meer informatie over de organisatie.

Wij bieden

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.974,- en maximaal € 6.181,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 11/12). De omvang van de aanstelling bedraagt 0.8-1.0 fte (30,4-38 uur per week). Het bijbehorende UFO-profiel is beleidsmedewerker.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl/.

Diversiteit

Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Manon Osseweijer, hoofd afdeling Onderwijs- en Onderzoeksbeleid, m.osseweijer@fgga.leidenuniv.nl.

Solliciteren

Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en cv gebundeld in één PDF-document getiteld ‘naam, voornaam, vacaturenummer’, kunt u tot en met uiterlijk 11 augustus 2023 richten aan Manon Osseweijer. Klik hiervoor op de button “Solliciteren”. De eerste gespreksronde wordt gepland in de week van 21 augustus 2023.

Solliciteren

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.