Historici.nl

Gepubliceerd op 02-05-2018

Beleidsmedewerker onderzoek

Functieomschrijving
De Faculteit Geesteswetenschappen zoekt op korte termijn een beleidsmedewerker ter ondersteuning van haar facultaire onderzoeksbeleid. De beleidsmedewerker ondersteunt hierbij de decaan en de portefeuillehouder bedrijfsvoering en valt hiërarchisch onder het hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning.

Als beleidsmedewerker onderzoek:

 • Geeft u vorm en inhoud aan het facultaire onderzoeksbeleid i.h.b. met betrekking tot de onderzoekskwaliteitszorg, het integriteitsbeleid en open access (in afstemming met de afdeling IFZ);
 • Ontwikkelt, ondersteunt en coördineert u facultair beleid om de maatschappelijke impact van het onderzoek van de faculteit te versterken en beter zichtbaar te maken;
 • Coördineert u facultaire voordrachten voor prijzen en lidmaatschappen van belangrijke nationale commissies op het gebied van de Geesteswetenschappen ;
 • Verzamelt, interpreteert en bewerkt u informatie over relevante (inter)nationale beleidsontwikkelingen (b.v. in relatie tot de nationale wetenschapsagenda, NWO en de LERU);
 • Voorziet u het Faculteitsbestuur en de instituten van bestuurlijke managementinformatie op het terrein van onderzoek en maatschappelijke impact;
 • Participeert u in universiteits- en faculteitsbrede projecten en overlegstructuren;
 • Onderhoudt u contacten met relevante actoren binnen (b.v. met Luris, Academische Zaken, de instituten en de ondersteunende afdelingen) en buiten de universiteit (b.v. met NWO, LERU en andere universiteiten);
 • Ondersteunt u ambtelijke commissies waaronder de Bibliotheekcommissie, de Commissie Onderzoeksaanvragen en de Ethische commissie.

De specifieke invulling van het takenpakket kan door de tijd heen wijzigen en is afhankelijk van de behoefte van de organisatie, de achtergrond en expertise van de nieuwe medewerker en de personele samenstelling van de afdeling Bestuursondersteuning.

Functie-eisen

  • Gepromoveerd in de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen;
  • Werkervaring in een academische omgeving;
  • Ervaring met de beleidscyclus (agendavorming, ontwerp, implementatie, monitoring, evaluatie);
  • Een uitstekend analytisch en conceptueel vermogen;
  • In staat om op basis van complexe informatie nieuwe denkbeelden of concepten te ontwikkelen;
  • In staat om informatie helder en op de doelgroep afgestemd op schrift te stellen (zowel in het Nederlands als in het Engels);
  • In staat om draagvlak te creëren voor nieuwe ideeën en plannen;
  • Gevoel voor beïnvloedings- en besluitvormingsprocessen in complexe organisaties;
  • Gericht op het realiseren van doelstellingen en het behalen van resultaten;
  • Werkt collegiaal samen.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. De omvang bedraagt tussen de 30,4 en 38,0 uur per week. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.475,- en maximaal € 4.757,- bruto per maand, bij een fulltime aanstelling (conform schaal 11). Indien bij aanvang van het dienstverband nog niet volledig aan de functie-eisen wordt voldaan, vindt in eerste instantie inschaling plaats in schaal 10.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden.

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u – bij een vast dienstverband – in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Universiteit Leiden
Innovatief, intercultureel, internationaal. Daar staat Universiteit Leiden voor. Sinds 1575 levert zij een prominente bijdrage aan welvaart, welzijn en cultuur. In een klimaat waar iedereen zijn talent kan ontwikkelen, zonder ideologische, culturele religieuze of andere beperkingen. Kleinschalig en persoonlijk van opzet.

Universiteit Leiden werkt samen met vooraanstaande universiteiten in de League of European Research Universities(LERU). Ontdek de vrijheid van geest, dagelijks uitgedragen door studenten, wetenschappers, en medewerkers. Universiteit Leiden, een inspirerende werkomgeving met een academische traditie.
https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij

Faculteit Geesteswetenschappen
De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 995 medewerkers verzorgt de faculteit 28 master- en 23 bacheloropleidingen voor ruim 7.000 studenten. De faculteit is gevestigd in het historische hart van Leiden en eigentijdse locaties in Den Haag. Zij biedt een inspirerende, internationale werkomgeving en ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen-en buitenland.

De afdeling Bestuursondersteuning (BO) ondersteunt het faculteitsbestuur zowel beleids- als procesmatig. De afdeling bestaat uit verschillende beleids- en projectmedewerkers en staat onder leiding van de bestuurssecretaris. De afdeling ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit, draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de facultaire overleggen en de adviescommissies voor onderwijs en wetenschap. Ook coördineert de afdeling de ontwikkeling en uitvoering van het facultaire onderzoeks-, promovendi- en diversiteitsbeleid.
https://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen

Additionele informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met dr. J.A. Verweij, bestuurssecretaris en hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning, e-mail j.a.verweij@hum.leidenuniv.nl , telefoon 071 527 3559.

Solliciteren
Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en cv gebundeld in één PDF-document getiteld ‘naam, voornaam, vacaturenummer’, kunt u tot en met 17 mei 2018 via e-mailrichten aan de heer dr. J.A.Verweij.
De eerste ronde met hiervoor uitgenodigde kandidaten, vindt plaats op maandag 28 mei tussen 14.00-17.00 en woensdag 30 mei tussen 13.00-16.00. De tweede ronde vindt plaats op donderdag 31 mei tussen 13.00 en 15.00.

Universiteit Leiden: beleidsmedewerker onderzoek
Door Redactie Historici.nl
Vacature: Beleidsmedewerker onderzoek (Deadline 19 mei)
Door Redactie Historici.nl
Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.