Historici.nl

Gepubliceerd op 11-12-2019

Berlijnplein: Cultureel Projectleider

Berlijnplein in Utrecht zoekt een Cultureel Projectleider voor 12 tot 16 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP, Tijdelijk | Sluitingsdatum: 02-01-2020


Op Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum werken RAUM, DePlaatsmaker en gemeente Utrecht samen aan een vernieuwend (cultureel)programma rond De Toekomst van de Stad. Vanaf januari 2020 zijn naast RAUM ook het Nieuw Utrechts Toneel (NUT), Jonge Honden, Buurtwerkkamer Leidsche Rijn en Goede Vrijdag op Berlijnplein gevestigd. Stapsgewijs ontwikkelen we een plek waar de Toekomst van de Stad te zien en te beleven is.

Cultureel Projectleider

12 tot 16 uur per week

De ontwikkeling van het gebied en het culturele programma lopen parallel en in co‐creatie met alle betrokkenen. Na een eerste fase van pionieren in tijdelijke gebouwen werken we nu aan de volgende fase: permanentere gebouwen en publieke ruimtes, waar de ambities van een groeiend aantal makers en organisaties een plek krijgen. In deelproject cultureel programma wordt samen met de culturele organisaties en huurders op Berlijnplein gewerkt aan een cultureel publieksprogramma, de werving en selectie van nieuwe huurders en de oprichting van een gebiedscoöperatie. Voor het verbinden van de culturele ambities met de voorbereiding van de (gemeentelijke) investering en de realisatie van de gebouwen zoeken we een Cultureel projectleider.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Opereert vanuit de belangen van en in samenwerking met zowel de gemeente als de huurders op Berlijnplein en stuurt het deelproject aan vanuit de optiek dat deze belangen in balans moeten zijn om het project te laten slagen.
 • Verantwoordelijk voor het resultaat van het deelproject Cultureel programma:
  • organiseren van de resultaten van de werkgroepen programma, werving partijen en organisatie van partijen op Berlijnplein, uit te werken door de deelprojectleider;
  • vertalen van beleidskaders zoals vastgesteld door de gemeente naar de verschillende (culturele) deelprojecten.
 • Lid van het projectteam Berlijnplein:
  • (re)presenteren voortgang resultaten van het deelproject Cultureel programma;
  • optimaliseren inhoudelijke afstemming tussen deelprojecten Cultureel programma, Gebiedsontwikkeling en Innovatie.

Competenties

 • Strategisch vermogen.
 • Resultaatgericht.
 • Kunnen denken en schrijven op visie‐ en conceptueel niveau.
 • Verbinden van een diversiteit aan partijen.
 • Sturen op hoofdlijnen, ruimte geven aan teamleden (binnen gemeente en bij culturele partners op Berlijnplein).
 • Bestuurlijk en politiek sensitief, (snel) ingewerkt in het Utrechtse krachtenveld.

Affiniteit en/of ervaring met

 • Thema toekomst van de stad.
 • Innovatief en multidisciplinair cultureel programma, en verbinding van kunst en cultuur met sociaal‐maatschappelijke, duurzame en technologische thema’s.
 • Het realiseren van nieuw, of transformeren van bestaand, cultureel vastgoed.
 • Huur, verhuur en exploitatie van werk‐ en presentatieruimte.
 • Opereren in een complex krachtenveld.
 • Werken aan een inclusieve samenleving.
 • Co‐operatief werken.

Benodigde tijdsinvestering

 • 12 tot 16 uur per week voor de periode tot 1 januari 2021.
 • Geen dienstverband.

Werving en selectie deelprojectleider
De deelprojectleider werkt in opdracht van de gemeente Utrecht. De huurders worden betrokken bij de werving en selectie van de deelprojectleider.

Solliciteren & meer informatie
Interesse in deze functie? Stuur een motivatiebrief + CV naar berlijnplein@utrecht.nl. Voor aanvullende informatie kun je tot donderdag 19 december 2019 terecht bij Trudie Timmerman (t.timmerman@utrecht.nl). De deadline voor deze vacature is donderdag 2 januari 2020. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 13 januari 2020.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.