Historici.nl

Gepubliceerd op 19-08-2014

Beurzen: Professor J.M. van Winter Stipendium 2015

Het bestuur van de Stichting Gastronomische Bibliotheek nodigt studenten en onderzoekers uit om een aanvraag in te dienen voor het Professor J.M. van Winter Stipendium 2015. De Stichting Gastronomische Bibliotheek beoogt met de instelling van dit stipendium:

  • de grote verdienste te eren van prof. dr. J.M. van Winter, emeritus hoogleraar in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, voor de studie van de geschiedenis van het eten en drinken in de middeleeuwen;
  • het gebruik van de collectie Geschiedenis van de Voeding van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam te stimuleren.

De Stichting Gastronomische Bibliotheek werd in 1993 opgericht door Johannes van Dam, Joop Witteveen en Bart Cuperus met het doel hun particuliere verzamelingen op het gebied van de geschiedenis van de voeding voor de toekomst veilig te stellen. De Stichting besloot in 2005 om de bibliotheek onder te brengen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Het Professor J.M. van Winter Stipendium
De Stichting Gastronomische Bibliotheek stelt jaarlijks een stipendium van €1000 ter beschikking voor onderzoek waarbij (met name) gebruik wordt gemaakt van de collectie Geschiedenis van de Voeding van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van onderzoek dient een aspect van de geschiedenis van eten en drinken te belichten. Het bedrag is bedoeld voor reis-,verblijfs- en onderzoekskosten en moet binnen een jaar na toekenning zijn besteed.

De resultaten van het onderzoek dienen schriftelijk te worden gepresenteerd in de vorm van een beknopt verslag. Tijdens het eerstvolgende Amsterdam Symposium on the History of Food krijgt de onderzoeker de gelegenheid het onderzoek kort te presenteren.

Kandidaten
In aanmerking komen studenten of onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit in Nederland of in het buitenland.

Aanmeldingen dienen te bestaan uit:

  • een onderzoeksvoorstel van maximaal 500 woorden;
  • een beknopt curriculum vitae;
  • een volledig ingevuld aanmeldformulier.

Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2014 worden gestuurd naar: Bijzondere Collecties, t.a.v. drs. J. Mammen, Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam.

Meer informatie en aanmelding.

Professor J.M. van Winter Stipendium 2022
Door Redactie Historici.nl
Prijs: Pieter van Foreest wetenschapsprijs 2014
Door Redactie Historici.nl
Oproep Tresoar Fellow 2022
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.