Historici.nl

Gepubliceerd op 16-11-2017

Bijzonder Hoogleraar Geschiedenis van Stadscultuur

Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut voor Geschiedenis

De Stichting Leerstoel Magdalena Moons en de Faculteit der Geesteswetenschappen zoeken een

Bijzonder Hoogleraar, voor de bijzondere Magdalena Moons leerstoel voor de geschiedenis van stadscultuur, in het bijzonder van Leiden , voor 1  dag per week (0,2fte)

Vacaturenummer: 17-465

De nieuw te benoemen hoogleraar zal worden benoemd door de Stichting Leerstoel Magdalena Moons en voor 0,2 fte te werk worden gesteld bij het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden.

Werkzaamheden:

 • Het verrichten van academisch onderzoek op het terrein van de geschiedenis van de stadscultuur, in het bijzonder van Leiden
 • Het verzorgen van academisch onderwijs op het terrein van de geschiedenis van de stadscultuur, in het bijzonder van Leiden
 • Het begeleiden van scriptiestudenten en promovendi op dit terrein
 • Het ondersteunen en versterken van de samenwerkingsverbanden met Leidse musea, erfgoedinstellingen en historische verenigingen
 • Het leveren van een bijdrage aan de publieke verspreiding van kennis en discussie over (geschiedenis van) de Leidse stadscultuur, en de genderaspecten daarvan.

Selectiecriteria

 • een voltooide dissertatie in de geschiedenis
 • een aantoonbare expertise op het terrein van de geschiedenis van de stadscultuur, met name in Leiden
 • een aantoonbare belangstelling voor genderaspecten in de geschiedenis van de stadscultuur
 • uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een ruime lijst van publicaties verschenen bij op het vakgebied gerenommeerde nationale en/of internationale uitgevers en toonaangevende tijdschriften.
 • aantoonbare onderwijskwaliteiten, ervaring in de verzorging van academisch onderwijs en in de begeleiding van BA en MA scripties en onderzoeksstage;
 • bij voorkeur ervaring in het begeleiden van promovendi.
 • het vermogen om interdisciplinair onderzoek en onderwijs te ontwikkelen
 • uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels
 • een aantoonbaar netwerk binnen Leidse erfgoedinstellingen en/of historische verenigingen
 • een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of de bereidheid deze in de Leidse context te behalen.

Over de Stichting, de Faculteit en het instituut
De Faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor ruim 7.000 studenten vanuit de vestigingen in het historisch hart van Leiden en de eigentijdse locaties in Den Haag. Meer informatie: www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen.

De Stichting Leerstoel Magdalena Moons is in het leven geroepen voor de stichting en instandhouding van de Leerstoel Magdalena Moons aan de Universiteit Leiden.  Voor meer informatie: https://leerstoelmagdalenamoons.nl/

Het Leidse Instituut voor Geschiedenis is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het historisch onderzoek dat aan de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd. Het instituut combineert een brede aandacht voor historische ontwikkelingen en fenomenen met een duidelijke focus op verbindingen en vergelijkingen in tijd en ruimte. De kracht van het instituut ligt vooral in de breedte van het onderzoek naar Europese, Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse samenlevingen, de specifieke beoefening van de vaderlandse geschiedenis, de methodologische diversiteit en de interactie met kennis- en erfgoedinstellingen. Het Instituut scoorde een 17e plaats in de 2017 QS World University Rankings.  De bijzondere leerstoel Magdalena Moons voegt een belangrijke component toe aan de activiteiten van het Instituut. De leerstoelhouder gaat deel uitmaken van de sectie vaderlandse geschiedenis.
https://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen/instituut-voor-geschiedenis

Wij bieden
Het betreft een benoeming voor een periode van vijf jaar. De benoemingsomvang is 0,2fte (7,6 uur per week).

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Nadere informatie over de positie is te verkrijgen bij prof. dr. J.S. Pollmann (j.pollmann@hum.leidenuniv.nl).

Solliciteren
Sollicitaties kunt u, onder vermelding van het vacaturenummer, als een PDF-bestand met uw achternaam en vacaturenummer als bestandsnaam, via e-mail (met het vacaturenummer vermeld in de onderwerpsbalk van de e-mail) uiterlijk 11 december 2017 sturen naar Leerstoelen@hum.leidenuniv.nl ter attentie van de benoemingsadviescommissie.

Het PDF-bestand bevat de volgende onderdelen in de onderstaande volgorde:

 • CV (inclusief opleidingen, vervulde functies, werkgevers, publicatielijst, ontwikkeld en gegeven onderwijs, onderzoeksprojecten, beurzen, prijzen etc.)
 • een sollicitatiebrief, met een een visie op het werkterrein van de leerstoel (maximaal 2 bladzijden)
 • een onderzoeksagenda, inclusief reflectie op de manier waarop dit onderzoek kan worden gedeeld met een breder publiek
 • een visie op de manier waarop onderwijs in dit vakgebied zou moeten worden gegeven
 • een cursusbeschrijving van een cursus die de leerstoelhouder op dit terrein zou willen geven
 • namen en e-mailadressen van drie referenten.

Het verzorgen van een proefcollege maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Interviews met de hiervoor geselecteerde kandidaten vinden plaats op 19 januari 2018.

Zie voor de originele vacature de website van de Universiteit Leiden.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.