Historici.nl

Gepubliceerd op 23-02-2022

Bijzonder hoogleraar Middeneuropese Studiën

Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut voor Geschiedenis

 

De Stichting Oostenrijkse Studiën en de Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, zoeken een

Bijzonder hoogleraar Middeneuropese Studiën, 0,2fte (1 dag in de week)

De nieuw te benoemen hoogleraar zal worden benoemd door de Stichting Oostenrijkse Studiën en voor 0,2 fte te werk worden gesteld bij het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden.

Werkzaamheden:

 • Het verzorgen van academisch onderwijs (in zowel de Bachelor als de Master) op het terrein van de geschiedenis van Midden-Europa.
 • Het begeleiden van scriptiestudenten (BA en MA) en promovendi.
 • Het vormgeven van een curriculum op dit terrein in samenwerking met gastdocenten die jaarlijks in het tweede semester onderwijs verzorgen.
 • Het ondersteunen van deze gastdocenten; het werven van gastdocenten in samenwerking met de Stichting Oostenrijkse Studiën.
 • Het verrichten van academisch onderzoek op het terrein van de geschiedenis van Midden-Europa.
 • Het verkennen van mogelijkheden voor onderzoeksaanvragen op het terrein van de geschiedenis van Midden-Europa.
 • Leidinggeven aan het Leiden Austria Center in samenwerking met de Stichting Oostenrijkse Studiën
 • Vormgeven aan de samenwerking met de andere Austria Centers, onder andere door de jaarlijkse Annual Convention
 • Het ondersteunen van samenwerkingsverbanden rond de geschiedenis en politiek van Midden- en Oost Europa binnen de Leidse, Nederlandse, en Europese context, waaronder in het bijzonder het Leidse Central and East European Studies Centre (CEES)

 

Selectiecriteria

 • een voltooide dissertatie in de Geschiedenis van Midden-Europa; een dissertatie uit andere vakgebieden met een inhoudelijk zwaartepunt in Midden-Europa;
 • uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een lijst van publicaties verschenen bij op het vakgebied gerenommeerde internationale uitgevers of tijdschriften;
 • aantoonbare uitstekende onderwijskwaliteiten, alsmede ervaring in de verzorging van academisch onderwijs en in de begeleiding van BA en MA-scripties;
 • bij voorkeur ervaring in het begeleiden van promovendi;
 • het vermogen om interdisciplinair onderzoek en onderwijs te ontwikkelen;
 • ervaring met het (inter)nationaal werven van externe fondsen voor onderzoek;
 • uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels;
 • beheersing van talen uit Midden-Europa;
 • een academisch netwerk binnen Nederland en daarbuiten;
 • een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of de bereidheid deze in de Leidse context te behalen;
 • uitstekende vaardigheden op het gebied van samenwerken en verbindend leiderschap.

Over de Faculteit, het instituut en de Stichting
Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen is brede expertise aanwezig op de vakgebieden filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, literatuur, taalwetenschap, religiestudies en regio-studies met betrekking tot bijna elk deel van de wereld. Gelegen in het historische centrum van Leiden, herbergt de faculteit meer dan 6.000 studenten en 800 medewerkers. Zij biedt een inspirerende en internationale werkomgeving. Voor meer informatie zie http://www.hum.leidenuniv.nl.

Het instituut voor Geschiedenis verbindt de bestudering van Nederlandse en Europese geschiedenis met wereldgeschiedenis, zowel in onderwijs als in onderzoek. Grote vragen met een mondiale betekenis worden bekeken met behulp van talenkennis, regio-expertise en primair bronnenmateriaal. Voor dit profiel is het belangrijk een brede dekking over gebieden binnen en buiten Europa te hebben. De Bijzonder hoogleraar Middeneuropese Studiën voegt een belangrijke component toe aan dit streven.

De Stichting Oostenrijkse Studiën heeft in 1989 de bijzondere leerstoel Middeneuropese Studiën met zwaartepunt Oostenrijk ingesteld. De stichting nodigt daarnaast elk jaar in het tweede semester een gastdocent uit die aan de Faculteit Geesteswetenschappen twee colleges in de BA en/of MA rond Middeneuropese thema’s verzorgt. Sinds 2010 maakt de stichting deel uit van het netwerk van tien Austria Centers in Europa en Noord-Amerika van het Oostenrijkse Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Wij bieden
De leerstoel wordt voor een periode van vijf jaar met een omvang van een dag in de week (0,2 fte) gevestigd bij de Universiteit Leiden, het Instituut voor Geschiedenis. De bijzonder hoogleraar komt niet in dienst van de Universiteit Leiden, de CAO NU is niet van toepassing.
De Stichting Oostenrijkse Studiën financiert de leerstoel (0,2 fte) gedurende vijf jaar door middel van een jaarlijks bedrag. Voor de honorering van de bijzonder hoogleraar wordt zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij de inschalingsbedragen van een Universitair Hoofddocent 2 CAO NU. Ter indicatie: minimaal € 5.275 en maximaal € 6.421,- bruto bij 38 uur.

 

Informatie
Nadere informatie over de positie is te verkrijgen bij prof.dr. J.F.J. Duindam, Wetenschappelijk Directeur van het Leidse Instituut voor Geschiedenis (LUIH) binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (j.f.j.duindam@hum.leidenuniv.nl).

 

Solliciteren
Sollicitaties kunt u als een PDF-bestand met uw achternaam en vacaturenummer als bestandsnaam, uiterlijk 1 april indienen via het e-recruitment systeem van de Universiteit Leiden door te klikken op de blauwe knop bovenaan deze pagina. Het PDF-bestand bevat de volgende onderdelen in de onderstaande volgorde:

 • CV (inclusief opleidingen, vervulde functies, werkgevers, publicatielijst, ontwikkeld en gegeven onderwijs, onderzoeksprojecten, beurzen, prijzen etc.)
 • een sollicitatiebrief met daarin een persoonlijke visie op het vakgebied Middeneuropese Studiën maximaal twee bladzijden)
 • een onderzoeksagenda mede met het oog op het verwerven van onderzoeksfondsen
 • uw visie op onderwijs toegepast op Midden-Europa (maximaal twee bladzijden)
 • twee cursusbeschrijvingen van gegeven onderwijs, onderwijsevaluaties.
 • namen en e-mailadressen van drie referenten.

De Benoemingsadviescommissie beoogt een of twee bijeenkomsten met gesprekken en proefcolleges te organiseren. De selectierondes met hiervoor uitgenodigde kandidaten vinden plaats in april 2022.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.