Historici.nl

Gepubliceerd op 10-11-2022

Bijzonder Hoogleraar Theorie en Praktijk van het Liberalisme (0,2 fte)

De beoogde bijzonder hoogleraar stimuleert en verricht onderzoek naar en verzorgt onderwijs in de ontwikkeling van het Nederlandse liberalisme en de doorwerking van liberale waarden, beginselen, theorieën en (sub)stromingen. Daarbij valt o.a. te denken aan het klassiek-liberalism

Functieomschrijving

De beoogde bijzonder hoogleraar stimuleert en verricht onderzoek naar en verzorgt onderwijs in de ontwikkeling van het Nederlandse liberalisme en de doorwerking van liberale waarden, beginselen, theorieën en (sub)stromingen. Daarbij valt o.a. te denken aan het klassiek-liberalisme, het sociaal-liberalisme en het Bildungs -Liberalisme in de praktische politiek, zowel in de politieke partijen (ook zij die zichzelf niet tot de liberale stroming rekenen) als in de beide Kamers der Staten Generaal, waarbij mogelijk ook aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de praktische politieke gang van zaken de theorievorming heeft beïnvloed. Het onderzoek en onderwijs vanuit de leerstoel zal worden verricht in internationaal-vergelijkend perspectief. Met betrekking tot Nederland zullen onderzoek en onderwijs zich bovenal maar niet uitsluitend richten op partijen en politici die zichzelf liberaal noemen.

Functie-eisen

De hoogleraar die wij zoeken:
– is een gepromoveerde historicus of een politieke wetenschapper met aantoonbare belangstelling voor geschiedenis
– bezit ruime onderzoekservaring op het gebied van geschiedenis en praktijk van het liberalisme in Nederland
– heeft aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijke advisering ten behoeve van politieke besluitvorming
– brengt (enige) ervaring mee in het verzorgen van academisch onderwijs
– brengt een verscheidenheid aan hoogwaardige publicaties, onder andere over het liberalisme, mee
– beschikt over een breed netwerk in de politiek en in de geschiedwetenschap
– is bereid zich in te spannen voor het verwerven van aanvullende wetenschappelijke fondsen, en het begeleiden van promotieonderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 60 maanden.

De leerstoel wordt mogelijk gemaakt doordat de Teldersstichting conform de arbeidsvoorwaarden die gelden voor een hoogleraar een betaalde kracht voor 0,2 fte aanstelt, en deze ter beschikking stelt aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel zal worden ingesteld voor een periode van vijf jaar, met de intentie van verlenging.

Aanstellingsperiode: vijf jaar.

Datum van indiensttreding: bij voorkeur 1 januari 2023, of zo snel mogelijk daarna

Afdeling

Faculteit der Letteren

Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit met een rijke academische traditie. Sinds haar oprichting in 1614 heeft de universiteit grote academici voortgebracht, zoals de eerste vrouwelijke student, de eerste Nederlandse ruimtevaarder en verschillende Nobelprijswinnaars.

Onze wortels liggen in het noorden van Nederland, en we koesteren de speciale band met de regio. We verbinden onderwijs en onderzoek met duurzame en economische processen in de maatschappij. In ons strategisch plan voor de periode 2021 – 2026 staan innovatie, een open blik, en vooral betrokkenheid bij en voor de samenleving centraal. Zij zijn de sleutel voor de toekomst van onze universiteit.

Binnen de RUG zoeken we actief samenwerking via interfacultaire instituten en vier nieuwe schools: de Wubbo Ockels School for Digital Innovation & Technology Progress for a Knowledge Society, de Aletta Jacobs School for Healthy ageing for a Healthy society, de Jantina Tammes school for Energy Transition & Climate Adaptation & Agriculture for a Sustainable Planet, en de Rudolf Agricola School for Governance and Politics for Sustainable Society.

Faculteit der Letteren – Building the State of the Arts
In de Faculteit der Letteren genereren we met ons onderzoek kennis over de veelheid aan culturele vormen waarmee we uitdrukking en betekenis geven aan ons mens-zijn, nu en in het verleden: taal, kunst & cultuur, geschiedschrijving, media en sociale, politieke en materiële constructies. Door middel van ons onderwijs stimuleren we kritisch denken, geven we kennis door en leveren we zo een essentiële bijdrage aan een democratische, open samenleving. Onze vaardigheid om te kunnen reflecteren op wat het betekent om mens te zijn, geeft richting en invulling aan duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken. Het is onze missie om met relevant en kwalitatief hoogstaand onderzoek en onderwijs positieve maatschappelijke en wetenschappelijke impact te creëren.

Positie leerstoel binnen en buiten de faculteit
De leerstoel Theorie en Praktijk van het Liberalisme wordt binnen de Faculteit der Letteren geplaatst in cluster IV, dat de opleidingen Geschiedenis, Archeologie, Klassieke Talen en Oudheidstudies, Midden-Oostenstudies en American Studies omvat. De leerstoel levert een bijdrage aan het onderwijs in de opleidingen van de afdeling Geschiedenis: Ba en Ma Geschiedenis, ReMa Modern History and International Relations, in onderzoekscolleges en aan stage- en scriptiebegeleiding. Deze onderwijsactiviteiten worden ontwikkeld in samenspraak met de leerstoelgroepen Moderne Geschiedenis/Geschiedenis van Bestuur en Politiek en Eigentijdse Geschiedenis. De leerstoel sluit daarnaast aan bij de leerstoelen Staatsrecht en Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese Partijstelsel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het onderzoek van de leerstoel valt onder het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek in Groningen (ICOG), en daarbinnen onder het Centre for Historical Studies (CHS). Daarnaast sluit de leerstoel aan bij de interfacultaire initiatief groep Sustainable Democracy and Governance. Promotieonderzoek zal worden ondergebracht in de Graduate School for the Humanities en de landelijke Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Daarnaast kan de leerstoel ingebed worden in de nieuwe universiteitsbrede Rudolf Agricola School.

Additionele informatie

Prof. dr. Anthonya Visser, decaan (voor vragen over de organisatorische ascpecten)
anthonya.visser@rug.nl

Prof.dr. Dirk Jan Wolffram, hoogleraar (voor de inhoudelijke aspecten)
d.j.wolffram@rug.nl\

Solliciteren

Promovendus: Biografie P.J. Oud (1,0 fte)
Door Redactie Historici.nl
Docent archeologie en cultuurgeschiedenis van de Oudheid
Door Redactie Historici.nl
Junior onderzoeker Parlementaire Geschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.