Historici.nl

Gepubliceerd op 07-06-2016

Bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis – Universiteit van Amsterdam

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft een vacature voor een Bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis.

De bijzondere hoogleraar draagt bij aan het onderwijsaanbod op het gebied van Neerlandistiek en Geschiedenis en verzorgt colleges op het terrein van de leerstoel. Behalve keuzeopties in de bachelorfase en in de onderzoeksmaster maakt scriptiebegeleiding deel uit van het door de hoogleraar te verzorgen onderwijs. Ook vervult zij/hij een stimulerende rol in het aantrekken en begeleiden van promovendi en participeert de hoogleraar in de wetenschappelijke netwerken voor relevant onderzoek.

De bijzondere hoogleraar verricht onderzoek op het gebied van de leeropdracht en publiceert de resultaten in wetenschappelijke uitgaven en in media voor een breder publiek. Het onderzoek wordt ondergebracht in het facultaire onderzoekinstituut Amsterdam Institute for Humanities Research. Het onderzoek van de bijzondere hoogleraar richt zich bij voorkeur op de bestudering van literaire teksten in de brede zin van het woord vanuit de culturele en maatschappelijke context. Gezien de positie van de Afrikaanse letterkunde ten opzichte van de Engelstalige en Nederlandstalige letterkunde is een vergelijkende invalshoek daarbij wenselijk. Hierbij dient de unieke positie van het Afrikaans als van oorsprong Europese taal in een veeltalig Afrikaans cultuurgebied een rol te spelen.

Taken

De taken van de bijzondere hoogleraar zijn globaal de volgende:

  • geven van onderwijs op het gebied van de studie van letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika;
  • begeleiden van scripties;
  • verrichten van onderzoek en het begeleiden van promotieonderzoek;
  • optreden als schakel tussen de Stichting ZASM en de UvA;
  • zorgen voor een zo groot mogelijke ‘uitstraling’ van de leerstoel door een actief en wervend optreden binnen en buiten de UvA.

U kunt reageren op deze vacature tot en met 27 juni 2016.
Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.