Historici.nl

Gepubliceerd op 06-03-2012

Biografisch Woordenboek van Nederland 1780-1830 voltooid

Hoe kwam de predikantenzoon Justus Swaving uit Naarden in Zuid-Afrika terecht? En wat deed vishandelaarszoon Jan van Speijk in Soerabaja? Hun levensverhalen zijn te vinden in het onlangs gelanceerde Biografisch Woordenboek Nederland 1780-1830.

 

Na beëindiging van het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) voor de twintigste eeuw is binnen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis sinds januari 2010 gewerkt aan een biografisch vervolgproject dat zich richtte op het tijdvak van revolutie en restauratie tussen 1780 en 1830.

 

 

In BWN 1780-1830 zijn personen opgenomen die niet of onvoldoende zijn beschreven in de bestaande biografische woordenboeken. Na raadpleging van deskundigen zijn personen geselecteerd die een (nieuwe) minibiografie verdienen. Daarbij werd er naar gestreefd deze zo gelijkmatig mogelijk te spreiden over zowel deelperioden als terreinen van maatschappelijke activiteit.

 

BWN 1780-1830 is inmiddels afgesloten met een bestand dat ruim zeventig levensschetsen telt. Dit bestand is nu hier te raadplegen op Historici.nl.

 

Overigens zijn er op Historici.nl nog veel meer biografische naslagwerken te vinden. Klik hier voor een volledig overzicht.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.