Historici.nl

Gepubliceerd op 09-09-2013

Boekhouder-Generaal Batavia. Het goederenvervoer van de VOC in de achttiende eeuw

Op 6 september 2013 heeft het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) de open access database Boekhouder-Generaal Batavia gelanceerd. Met deze database is een groot deel van het goederenvervoer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in de achttiende eeuw toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

De VOC was een belangrijke speler op wereldhandelsgebied. Gedurende de twee eeuwen van haar bestaan (1602-1799), vervoerde zij met haar omvangrijke vloot een ongelooflijk gevarieerd scala aan goederen. Aziatische luxeartikelen, specerijen en textielsoorten werden verscheept voor de markt in Europa. Edelmetaal, geld en andere benodigdheden voor het leger en de andere diensten van de VOC-organisatie gingen richting Azië en Zuid-Afrika. Voor de handel tussen Europa en Azië en binnen Azië was de VOC als zodanig zelfs één van de hoofdrolspelers in de achttiende eeuw.

In Batavia, het hoofdkwartier in Azië, hield de Boekhouder-Generaal de uitwisseling van de diverse goederen bij. De klerken noteerden de goederenstroom tussen de Nederlandse Republiek en de grootste aan- en afvoerpunten overzee en tussen de diverse vestigingen van het Aziatische imperium van de VOC onderling. Het grootste deel van deze administratie is verloren gegaan, maar voor de achttiende eeuw zijn in het Nationaal Archief (Den Haag) nog 55 boekjaren ‘generale journalen’ bewaard gebleven.

 

Het Huygens ING heeft met een team van onderzoekers, ICT-ers en dataverwerkers het project Boekhouder-Generaal Batavia tot uitvoer gebracht. Meer dan 18.000 scheepsreizen met daarin ca. 250.000 items over de lading zijn nu via de Huygens ING-database beschikbaar voor onderzoekers en andere belangstellenden in binnen- en buitenland.

Het project Boekhouder-Generaal Batavia. Het goederenvervoer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de achttiende eeuw werd vooral mogelijk gemaakt dankzij diverse particuliere subsidieverstrekkers (Stichting VOC Fonds dat als hoofdsponsor optrad, verder Vaderlands Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst, Directie Oostersche Handel en Reederijen, Stichting Admiraal Van Kinsbergenfonds, Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting).

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.