Historici.nl

Gepubliceerd op 11-10-2021

Bonnefanten Erfgoedtalent

Het Bonnefanten in Maastricht is hét toonaangevende kunstmuseum van Limburg en de euregio. Het door de befaamde Italiaanse architect Aldo Rossi ontworpen gebouw is met zijn markante toren een van de bekendste gebouwen van Maastricht. In het museum wordt een rijke collectie oude en hedendaagse kunst in telkens wisselende samenstelling tentoongesteld. Daarnaast zijn de tijdelijke tentoonstellingen voor vaste en nieuwe bezoekers keer op keer de aanleiding om het museum te komen ontdekken en te beleven. Het Bonnefanten geniet nationale en internationale bekendheid als een signalerend museum met een onderscheidende oriëntatie op kunst en kunstenaars die (nog) niet in de meeste andere musea te zien zijn. Diversiteit en inclusie zijn thema’s die sinds enige jaren hoog in het vaandel staan van het beleid. Met ruim 140.000 bezoekers per jaar staat het Bonnefanten in de top van Nederlandse kunstmusea. ‘Backstage’ staat het Bonnefanten voor een moderne en professionele organisatie, met een informele cultuur, passend bij een omvang van plusminus 50 medewerkers.

Vanaf 1 december 2021 zijn wij op zoek naar een:

Erfgoedtalent

32 uur per week

Het Bonnefanten heeft een herkenbare oriëntatie op bijzondere kunstenaars die niet, of nog niet zijn vertegenwoordigd in de (inter)nationale canon en die kwaliteit, innovatie en engagement bieden; zowel oud als nieuw, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal. In het kader van deze ‘alternatieve canon’ investeren we in een collectie en een programma van kunstenaars die vaak nog weinig zichtbaarheid en erkenning hebben. Ook kijken we met die blik naar de kunsthistorie; het Bonnefanten vraagt aandacht voor kunstenaars die in de marge van het centrum de sterren van de hemel creëerden. Met het onder de aandacht brengen van deze focus, het tonen van kunst binnen de maatschappelijke context waarin zij is ontstaan, en de nadruk op het narratief van de kunstenaar, verruimt het Bonnefanten al jarenlang het blikveld van de Nederlandse museumsector en daarmee haar publiek. De ambitie is om dit als museum nog meer uit te dragen.

Daarvoor is het van belang dat we naar de eigen collectie en verzamelgeschiedenis kijken en onderzoeken op welke wijze vis-à-vis gender, etnische / culturele / religieuze achtergrond, leeftijd, seksuele voorkeur en/of LHBTQ context, het museum aan dit speciale oeuvre van exposities en presentaties heeft gebouwd. In het kort: wat heeft het collectie- en tentoonstellingsbeleid van het Bonnefanten de afgelopen tien jaar teweeg gebracht binnen en buiten het museum? Én we kijken graag over de weg vooruit: welke stappen zouden we moeten nemen die nu relevante zijn en tegelijkertijd passend bij het beleid, de collectie en de omgeving.

Jouw opdracht
Het Bonnefanten zoekt een erfgoedtalent dat de afgelopen tien jaar beleid en programmering van het Bonnefanten in kaart brengt met de focus Diversiteit & Inclusie. In hoeverre heeft het Bonnefanten een divers beleid gevoerd, hoe heeft dat de collectievorming beïnvloed en heeft het navolging gehad? Hebben het beleid en collectievorming invloed gehad op het publieksbereik en op de perceptie van het Bonnefanten? Wat zijn vervolg onderzoeksvragen die het Bonnefanten kan onderzoeken en uitdiepen?

We vragen nadrukkelijk van het erfgoedtalent ons analytisch en kritisch te bevragen; zijn onze aannames waar? Welke impact is beoogd met de programmering en is die ook gerealiseerd? Hoe is de collectie veranderd en heeft dat een significante invloed op de verhalen die het Bonnefanten wil vertellen? Voor het Bonnefanten zijn dat open en spannende vragen en het erfgoedtalent kan zo nieuwe inzichten en adviezen toevoegen aan ons curriculum en activiteiten programma.

Het erfgoedtalent wordt daarbij inhoudelijk begeleid door het Hoofd Collectiebeheer en Documentatie en het Hoofd Educatie, publieksbegeleiding en inclusie van het Bonnefanten en ondersteund door FAS0S, de faculteit Cultuur en Maatschappij wetenschappen aan de Universiteit Maastricht. De artistiek directeur en curatoren worden geïnterviewd en intensief bevraagd om de (orale) geschiedenis van de afgelopen jaren helder te krijgen.

Het erfgoedtalent krijgt een aanstelling van 32 uur per week gedurende 16 maanden.
Na afloop presenteert het erfgoedtalent de resultaten middels een publicatie en een lezing.

Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar een recent afgestudeerde masterstudent kunstgeschiedenis, museumconservator, cultuurwetenschappen of een andere relevante universitaire
opleiding. We kijken naar kennis en kunde op het gebied van de kunsten en
cultuurgeschiedenis(sen), betrokkenheid bij het onderwerp Diversiteit en Inclusie,
interesse aangaande maatschappelijke vraagstukken en een analytisch en onderzoekend vermogen. Bovendien vragen we van het erfgoedtalent een actieve en constructieve attitude ten aanzien van toekomstgerichte analyses en adviezen.

Het Bonnefanten wil als organisatie een afspiegeling van de maatschappij zijn. Wij zoeken mensen die door hun profiel, culturele afkomst en/of maatschappelijke positie meer diversiteit op de werkvloer creëren. Wij realiseren ons dat het ook wat van de organisatie vergt. Wij gaan dit avontuur graag met jou aan.

Solliciteren
Jouw sollicitatie kun je vóór 11 november 2021 per e-mail richten aan mevrouw M. Gerets, onder vermelding van ‘vacature Erfgoedtalent’, e-mail: sollicitaties@bonnefanten.nl. De eerste gespreksronde is gepland op vrijdag 19 november 2021.

Overige informatie
We streven naar 1 december 2021 als datum indiensttreding. Voor deze functie geldt een aanstelling op basis van 32 uur voor 16 maanden. Wij hanteren de CAO provinciale sector. Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Els van der Plas, zakelijk directeur.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, ongevraagde geïntroduceerde kandidaten worden beschouwd als eigen sollicitaties.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Museum Arnhem| Stadsconservator
Door Redactie Historici.nl
Museum Arnhem| Senior Projectleider Tentoonstellingen en Activiteiten
Door Redactie Historici.nl
Museum De Lakenhal: Algemeen Directeur
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.