Historici.nl

Gepubliceerd op 12-05-2013

Bronnenuitgave Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1989 online

In 1949 begon Nederland met een bescheiden programma voor hulp aan wat destijds ‘minder-ontwikkelde gebieden’ heette. Het kabinet Drees besloot anderhalf miljoen gulden beschikbaar te stellen aan het Expanded Program for Technical Assistance van de Verenigde Naties. In de schaduw van de dekolonisatie van Nederlands-Indië ontstond zo een nieuw aandachtsveld van buitenlandse politiek. In de daaropvolgende kwarteeuw groeide het uit tot een van de hoofdelementen van het Nederlands buitenlands beleid. ‘Ontwikkelingssamenwerking’, zoals het terrein vanaf 1967 werd genoemd, mocht zich verheugen in een opgaande maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid.

een landbouwvoorlichtingsproject in Tunesië, begin jaren zestig. Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken

Een landbouwvoorlichtingsproject in Tunesië, begin jaren zestig. Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De jaren zeventig vormden een hoogtepunt voor discussies over een rechtvaardiger verdeling van inkomen in de wereld. Tegen die achtergrond geraakte het beleid blijvend schatplichtig aan de persoon van zijn activistische minister Jan Pronk, in de periode van het kabinet Den Uyl (1973-1977) bewindsman voor Ontwikkelingssamenwerking. Nederland reserveerde toen 1,5% van het nationaal inkomen voor hulpverlening en wilde als gulle gever graag voorop lopen in de wereld. Dat viel nog niet mee. Nederland had te maken met wat het als klein land binnen de internationale verhoudingen kon bewerkstelligen en bereiken, met name in de periode van kerend economisch tij in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Bouwvan een nieuw ziekenhuis in Jakarta, eind jaren zestig. Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bouw van een nieuw ziekenhuis in Jakarta, eind jaren zestig. Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken

Tussen 1998 en 2009 werkte een team van onderzoekers van het toenmalige Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in samenwerking met Buitenlandse Zaken aan een selectieve, zesdelige boekuitgave met documenten waarin de diverse wendingen in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in de periode 1949-1989 werden vastgelegd. De 1672 documenten die dit opleverde, zijn nu ook digitaal te raadplegen inclusief de vele voetnoten met toelichting op de inhoud van de stukken. Speciaal voor deze digitale uitgave is een overkoepelende index samengesteld op persoonsnamen en op zaken, met links naar de boekpagina’s. Bovendien is er een full tekst search optie, waardoor het zoeken in de bijna 6.000 pagina’s omvattende uitgave zeer eenvoudig wordt. Van een kleine 4.800 personen van over de gehele wereld die in de documenten voorkomen, zijn ook nog eens biografische gegevens opgenomen.

Nederlandse archieven in Jakarta bedreigd
Door Redactie Historici.nl
Verweesde groentjes in het archief
Door Redactie Historici.nl
Grootste oorlogsarchief van Nederland online doorzoekbaar vanaf 2025
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.