Historici.nl

Gepubliceerd op 29-03-2011

Bronnenuitgaven Nederlandse buitenlandse politiek 1848-1945 geheel gedigitaliseerd

De 33 delen ‘Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945’ uit de reeks Rijks geschiedkundige Publicatiën zijn nu geheel digitaal toegankelijk op deze website. De delen, die de periodes 1848-1919 en 1919-1945 bestrijken, bieden een schat aan bronnenmateriaal over de internationale crisis van 1848, het optreden van Nederland als koloniale mogendheid in Azië, de onderhandelingen over het beheer van Rijn, Schelde en Maas, de Nederlandse bijdrage aan het Volkenbondbeleid en de handelspolitiek en Nederlands opstelling ten tijde van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Alle delen zijn nagenoeg geheel doorzoekbaar gemaakt met behulp van OCR-techniek. Daarnaast is het mogelijk te zoeken met behulp van een documentenlijst, waarin kort wordt weergegeven om welke correspondent(en) het gaat en wanneer het document is opgesteld. Uiteraard beschikt de digitale versie van ‘Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945’ ook over een aanklikbare inhoudsopgave.

Ga naar de Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.