Historici.nl

Gepubliceerd op 30-10-2023

Fellowships Allard Pierson

Vanaf 2024 start het Allard Pierson met een fellowshipsprogramma om de wetenschappelijke studie van zijn omvangrijke en unieke collecties te bevorderen. Er worden jaarlijks meerdere stipendia aangeboden, bedoeld voor onderzoekers uit binnen- en buitenland voor een periode van maximaal drie maanden. Onderzoekers kunnen nu een aanvraag indienen voor het jaar 2024 voor de ondergnoemde fellowships. De deadline is 1 december 2023.
Meer informatie en aanmelding.
Reinjan Mulder fellowship voor literaire collecties
Het Allard Pierson is rijk aan letterkundige collecties. Verschillende auteurs en literaire bewegingen die beeldbepalend zijn voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis zijn erin aanwezig. De Reinjan Mulder fellowship voor literaire collecties spitst zich toe op de moderne literaire collecties, vanaf 1800.
Reinjan Mulder fellowship voor literaire collecties – Allard Pierson
Bospette fellowship voor Romeins glas
Het Allard Pierson heeft een interessante collectie archeologisch glas van ca. 500 stuks. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitgebreide beschrijving van de glascollectie, inclusief afbeeldingen.
Bospette fellowship voor Romeins glas – Allard Pierson
Louise O. Fresco fellowship voor de geschiedenis van voedsel en voeding
Dit erfgoed vertelt de geschiedenis van voedsel en voeding in de breedste zin van het woord en kan op diverse manieren gebruikt worden in verschillende soorten onderzoek.
Louise O. Fresco fellowship voor de geschiedenis van voedsel en voeding – Allard Pierson
Joop Frankvoort-Van der Meer fellowship voor circuscollecties
De circuscollectie is samengesteld uit privécollecties van verzamelaars en instellingen die door de eeuwen heen zich hebben toegelegd op het verzamelen van circuserfgoed.
Joop Frankvoort-van der Meer fellowship voor circuscollecties – Allard Pierson
Allard Pierson fellowship voor cartografie
Een belangrijk onderdeel van de collectie is de bibliotheek en de kaartenverzameling van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG; vanaf 1880 en sindsdien gestadig uitgebreid). De verzameling weerspiegelt in grote lijnen de geschiedenis van de westerse, en in het bijzonder de Nederlandse cartografie tot op de dag van vandaag.
Allard Pierson fellowship voor cartografie – Allard Pierson
Universiteit van Amsterdam: Directeur Allard Pierson
Door Redactie Historici.nl
Conservator Gedrukte Werken Allard Pierson
Door Redactie Historici.nl
Allard Pierson – Hoofd Kennis & Collecties
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.