Historici.nl

Gepubliceerd op 07-03-2023

Call for applications – Onderzoeksvoorstellen Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship 2023 van Het Scheepvaartmuseum

Tijdens de goedbezochte Fellowshipsmiddag op 24 februari in Het Scheepvaartmuseum werd een oproep gedaan voor nieuwe onderzoeksvoorstellen in het kader van het prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship. De oproep is gericht aan alle onderzoekers die hun onderzoek naar de collectie van het museum willen starten in het najaar 2023.

Het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship voorziet in een eenmalig stipendium van maximaal € 4.000 bruto inclusief reiskosten ten behoeve van maritiem-historisch onderzoek, waarbij objecten in de collectie van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam als uitgangspunt dienen. Vergelijkend onderzoek met objecten in collecties van andere musea en archieven wordt bijzonder aangemoedigd. Het fellowship staat open voor (recent) afgestudeerde masterstudenten. De looptijd van het fellowship is vijf tot zes maanden, de vroegste startdatum is 1 september 2023. In overleg kan ook later worden begonnen aan het fellowship, tot uiterlijk 1 december 2023.

Voorstellen kunnen tot 2 juni 2023 worden ingediend bij de coördinator van het fellowshipsprogramma. Meer informatie over de aanvraagprocedure is te vinden op de website van het Scheepvaartmuseum.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.