Historici.nl

Gepubliceerd op 13-02-2024

Call for applications – Promovendi Moderne en Hedendaagse Geschiedenis TU Darmstadt

Bij de afdeling Moderne en Hedendaagse Geschiedenis van de TU Darmstadt (Prof. Dr. Jens Ivo Engels) zijn we per 1 mei 2024 op zoek naar twee wetenschappers voor het door de DFG gefinancierde project “Monarchy and Corruption Debates in the Long 19th Century (ca. 1780-1830 and 1890-1930)”.

Over het project

Het onderwerp is de betekenis van corruptiedebatten voor de monarchie in de lange 19e eeuw. In deze periode werd de monarchie vaak afgeschilderd als de oorzaak van corruptie of als een onkreukbare oplossing voor het probleem. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de relatie tussen steun/kritiek op de monarchie als instituut in relatie tot het individuele gedrag van monarchen en de genderhistorische dimensie. Het onderzoekt publieke debatten met bijdragen van critici, aanhangers en vertegenwoordigers van de monarchie in Duitsland (Pruisen en Beieren), Frankrijk en Groot-Brittannië. Dit omvat monarchistische bewegingen in de Derde Franse en Weimarrepubliek. Het eerste deelproject richt zich op de fase van revoluties en hervormingen in de decennia rond 1800 (ca. 1780-1830), het tweede richt zich op het begin van de 20e eeuw (ca. 1890-1930).

We zijn op zoek naar gekwalificeerde personen om aan bovengenoemd project te werken.

Het takenpakket van deze functies

  • voorbereiding van een monografisch proefschrift over elk van de twee deelprojecten (proefschrift) – Onafhankelijke deelname aan wetenschappelijke uitwisseling (bijv. conferenties, workshops, publicaties);
  • wetenschappelijke diensten in het kader van het project (in het bijzonder Organisatie van wetenschappelijke evenementen, onderhoud van een homepage, communicatie met projectpartners in binnen- en buitenland, redactie van teksten, projectmanagement).

Wij bieden een aantrekkelijke werkomgeving in een interdisciplinair team met uitstekende internationale contacten op het gebied van historisch corruptieonderzoek en moderne werkplekken in het onlangs gerenoveerde woonpaleis Darmstadt.

Voorwaarden voor een succesvolle aanvraag

  • een afgeronde wetenschappelijke graad in de geschiedenis (masterniveau);
  • een goede taalvaardigheid in het Engels en het vermogen om Franstalige bronnen te analyseren;
  • het vermogen om in teamverband te werken en communicatieve vaardigheden, worden ook verwacht.

Aanvullend

  • Er wordt gelegenheid gegeven om je voor te bereiden op een doctoraat. Tegelijkertijd dient de verlening van de dienst het doel van wetenschappelijke kwalificatie.
  • De Technische Universiteit van Darmstadt streeft ernaar het aandeel vrouwen in haar personeel te verhogen en moedigt daarom vooral vrouwen aan om te solliciteren. De voorkeur gaat uit naar aanvragers met een mate van invaliditeit van ten minste 50 of gelijkwaardig als ze even geschikt zijn.
  • Voor vragen kunt u contact opnemen met Prof. Dr. Jens Ivo Engels of Giuseppina Amenta, e-mail: sekr-nng@pg.tu-darmstadt.de.
  • Helaas kunnen de aanvraagkosten, met name de reis naar een sollicitatiegesprek, niet worden gedekt.
  • Bekijk deze pagina voor extra informatie.

Solliciteren

Upload uw sollicitatiedocumenten (motivatiebrief, curriculum vitae in tabelvorm, certificaten) naar het TUD-aanvraagportaal via de volgende link:
https://hidden-professionals.de/HPv3.ApplicationForm/Application/Start/35877

Contact: SEKR-nng@pg.TU-DARMSTADT

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.