Historici.nl

Gepubliceerd op 19-01-2015

Call for Papers: ‘A War of No Common Description’: De transnationale receptie van Waterloo in de 19e eeuw

Ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de Slag van Waterloo organiseert het Centre for Reception Studies van de KU Leuven een conferentie over de transnationale receptie van die gebeurtenis in de 19e eeuw. Uit recent onderzoek blijkt dat de Slag ingrijpende socio-politieke en culturele gevolgen had die een grote invloed uitoefenden op de negentiende-eeuwse kunstopvattingen en artistieke productie en ook op de toenmalige denkbeelden over nationaliteit, geschiedenis, maatschappij en het ‘culturele geheugen’. De rol die de Slag speelde bij de teloorgang van het Napoleontische Frankrijk en de wording van het post-Napoleontische Europa als een nieuwe geopolitieke en culturele ruimte heeft ertoe geleid dat hij lange tijd vooral bestudeerd werd in het kader van een nationalistische ideologie en geschiedschrijving. Deze conferentie nodigt ertoe uit de Slag van Waterloo en de ruime culturele receptie ervan in de negentiende eeuw te herinterpreteren.

De invalshoek van de conferentie is interdisciplinair: de bijdragen kunnen komen uit de literatuurwetenschap, de cultuurgeschiedenis, de receptiestudies en de cultural memory studiesen betrekking hebben op de receptie van de Slag van Waterloo in uiteenlopende culturele praktijken: literatuur, tijdschriften, (grafische) kunsten, historiografie, monumenten en andere media. De focus ligt op het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Duitstalige gebieden en de Lage Landen, maar we staan open voor bijdragen uit/over andere regio’s.

De conferentie vindt plaats op 18 en 19 juni 2015 in Brussel, de meertalige en cultureel hybride hoofdstad van België en Europa, op ongeveer 20 km van Waterloo. De lingua franca van de bijeenkomst is het Engels, maar het is mogelijk om je paper in een andere taal te presenteren. Geef in je proposal aan in welke taal je wil presenteren. Een selectie van de bijdragen zal gepubliceerd worden in een tijdschriftnummer of in boekvorm.

De bijdragen kunnen ingaan op de volgende vragen:

  • Hoe werd de Slag herdacht in literatuur, tijdschriftbijdragen, biografieën, kunstwerken, monumenten etc.?
  • Hoe verhoudt die receptie zich tot de heersende nationalistische inslag van de negentiende-eeuwse geschiedschrijving?
  • Hoe gingen specifieke auteurs in hun persoonlijke en/of publieke geschriften om met de Slag?
  • Is er sprake van transnationale netwerken en interactie en kan dat transnationale perspectief het traditionele nationale perspectief nuanceren en/of aanvullen?
  • Werd de receptie over de nationale grenzen gevoerd via vertaling, bewerking, literaire kritiek of langs andere wegen?
  • Ontstond er een Europese culturele ruimte in de nasleep van de Slag van Waterloo, vergelijkbaar met de opkomst van een post-Napoleontisch Europees geopolitiek systeem?

Keynotesprekers:
Jeffrey N. Cox (University of Colorado at Boulder), Norbert Eke (Universität Paderborn), Jean-Marc Largeaud (Université François Rabelais de Tours), Philippe Raxhon (Université de Liège), Peter Philipp Riedl (Universität Freiburg), Philip Shaw (University of Leicester), Jeroen van Zanten (Universiteit Amsterdam), Janneke Weijermars (Rijksuniversiteit Groningen)

We verwachten voorstellen (max. 250 woorden) voor papers van 20 minuten tegen 20 maart 2015. Stuur uw voorstel naar elke.brems@kuleuven.be (voor papers over de receptie in de Lage Landen) j.ceuppens@kuleuven.be (receptie in de Duitstalige gebieden) francis.mus@kuleuven.be (receptie in Franstalige gebieden) tom.toremans@kuleuven.be (voor de receptie in het VK en andere gebieden)

Meer informatie vindt u op de website van de conferentie (www.waterloo19.be). U krijgt bericht tegen 15 April 2015.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.