Historici.nl

Gepubliceerd op 29-03-2018

Call for papers: Congres De Moderne Tijd ‘Migratie en identiteit’

Op vrijdag 14 december 2018 vindt in Amsterdam het jaarcongres van Werkgroep De Moderne Tijd plaats, met als thema Migratie en identiteit. Migratie is een van de meest besproken thema’s op dit moment. Door velen in het publieke debat wordt de migratiesamenleving gezien als een nieuw fenomeen en een breuk met de voorgaande eeuwen. Tegelijkertijd wordt het beeld van Nederland als een van oudsher gastvrij land nog steeds gehuldigd. In dit congres wordt de betekenis van migratie in de negentiende en vroeg twintigste eeuw onderzocht.

De Werkgroep De Moderne Tijd doet hierbij een oproep om abstracts voor lezingen in te sturen. Deze kunnen tot 15 juni aanstaande worden ingeleverd.

Zie de link op de webpagina betreffende de call for papers op de website van MdNL voor meer details.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.