Historici.nl

Gepubliceerd op 30-03-2015

Call for Papers: Congres Werkgroep De Negentiende Eeuw ‘Amerika!’

Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw, 11 december 2015, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam

Vanaf het einde van de achttiende eeuw bestond er een drukke uitwisseling van contacten tussen Nederland (Noord-Nederland en Vlaanderen) en de Verenigde Staten van Amerika. Geleerden, kunstenaars, handelaren, toeristen en emigranten maakten de Atlantische oversteek. Al snel ontstond er een levendig verkeer van personen, goederen en ideeën tussen beide continenten. Politieke revoluties inspireerden elkaar over en weer en economieën raakten met elkaar verbonden. Grote hoeveelheden katoen, stoommachines, maar ook kunstcollecties werden verscheept naar de andere kant van de oceaan. Tegelijkertijd sprak Amerika tot de verbeelding van schrijvers, kunstenaars, avonturiers en het grote publiek. Op zijn beurt vormde Nederland aan het einde van de eeuw een inspiratiebron voor de Amerikanen op zoek naar een democratisch verleden: de tijd van de ‘Holland Mania’.

De veelzijdige trans-Atlantische relaties tussen Nederland en de Verenigde Staten geven een interessante kijk op de negentiende eeuw. Cultuurhistorici, wetenschapshistorici, sociologen, literatuur- en kunsthistorici hebben zich de afgelopen jaren met dit thema beziggehouden, elk vanuit hun eigen invalshoek. De veelzijdige relaties lenen zich bij uitstek voor (inter-)disciplinaire presentaties.

In 1873 werd de Holland-Amerika lijn geopend, maar welke culturele relaties waren er al tussen Amerika en Nederland tijdens de lange negentiende eeuw (1780-1914)? Hoe wordt Amerika verbeeld en beschreven in kunst, literatuur, wetenschap en in de populaire cultuur? Op welke wijze was Amerika een bron van inspiratie voor politici, kunstenaars en wetenschappers? Welke negentiende-eeuwse visies op politiek, economie, religie, natuur en cultuur en daaraan verbonden ideologieën hebben te maken met deze trans-Atlantische relatie?

De congresorganisatie denkt aan inzendingen op het gebied van:

 • Politiek: conservatisme en revoluties in Amerika, Nederland en België
 • Handel en economie
 • Vervoer en transport
 • Havens naar de nieuwe wereld: Antwerpen en Rotterdam
 • Wetenschap en techniek
 • De verbeelding van Amerika in beeldende kunst, fotografie en literatuur
 • Edele wilden: indianen en cowboys
 • Godsdienst en religie: missie en zending
 • Natuurhistorie en landschap
 • Kunsthandelaren en verzamelaars
 • Uitwisseling van taal: holland dutch en andere taalinvloeden
 • Contacten tussen Nederlandse, Vlaamse en Amerikaanse abolitionisten
 • Architectuur en stedenbouw: Nederlandse steden in Amerika (Michigan, Delaware, Iowa, New York)
 • Toerisme
 • Emigratie en immigratie
 • Nederland, België en Amerika gepresenteerd: wereldtentoonstellingen
 • Smokkel, piraterij, criminaliteit en vluchtroutes
 • ‘Holland mania’ en ‘The American Dream’
   

Papervoorstellen over deze en andere binnen het congresthema passende onderwerpen zijn welkom.

Mrs Cornelius Vanderbilt als “Het Electrische Licht”
26 maart 1883

Belangstellenden roepen we op een voorstel van ca. 400 woorden in te dienen voor 1 juni 2015. Per 15 juni wordt uitsluitsel gegeven over de selectie. De lezingen duren ongeveer een half uur inclusief tien minuten discussie. In principe worden alle sprekers uitgenodigd om na afloop van het congres hun lezing om te werken tot een artikel voor het aan het congresthema gekoppelde themanummer van het tijdschrift De Negentiende Eeuw. De artikelen doorlopen een peer review-procedure en vanzelfsprekend blijft de redactie van het tijdschrift De Negentiende Eeuw onafhankelijk bij het samenstellen van het themanummer.

Abstracts kunnen worden gezonden aan de secretaris van de Werkgroep De Negentiende Eeuw, Matthijs Lok (M.M.Lok@uva.nl), die ook informatie kan geven over het congres.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.