Historici.nl

Gepubliceerd op 31-05-2023

Call For Papers: Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis – AMSAB-ISG

Oproep om papers in te sturen voor de zesde editie van de Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis voor 15 juni 2023.

De zesde editie van de Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis vindt plaats op 28 september 2023 in Brussel. Deze studiedag biedt aan alle geïnteresseerden in de geschiedenis van migratie in België (al dan niet uit de academische wereld) de gelegenheid elkaar te ontmoeten en de laatste bevindingen van lopend of afgerond onderzoek te delen. De dag vindt dit jaar plaats op de Solbosch campus van de Université Libre de Bruxelles.

In verschillende sessies kunnen in het Frans en Nederlands thema’s uit de Belgische migratiegeschiedenis toegelicht worden. Er is ook ruimte voor posterpresentaties van beginnende onderzoekers, erfgoedpartners en andere geïnteresseerden. De dag wordt afgesloten met een debat over de vraag: Is het nodig een migratieachtergrond te hebben om de geschiedenis van de immigratie te bestuderen?

Het organisatiecomité nodigt u van harte uit om uw voorstel voor een paper of posterpresentatie in te dienen. Alle bijdragen met betrekking tot onderzoek naar de geschiedenis van migratie in de 19e en 20e eeuw zijn welkom.

Voorstellen voor papers moeten ten laatste op 15 juni verstuurd worden naar ararat.apaligan@ulb.be met een abstract van 250 woorden en een biografische notitie van 100 woorden in het Nederlands of het Frans. Het wetenschappelijk comité zal zijn selectie rond eind juni 2023 bekendmaken.

Call for Papers: In de marge van de geschiedenis
Door Redactie Historici.nl
CALL FOR PAPERS TRAJECTA CONGRES 2020
Door Redactie Historici.nl
Call for Papers:| De terugkeer van religie?
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.