Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
Gepubliceerd op 31-01-2019

Call for Papers for History, Progress, Critique. The 3rd Istanbul-Oldenburg Critical Theory Conference

The relationship between historical analysis and critical social praxis has been one of the central concerns of Critical Theory since its beginnings. The need to rethink philosophy of history found
its first expression in the seminal work of Theodor W. Adorno and Max Horkheimer, the Dialectic of Enlightenment. Since then, any substantial reorientation of Critical Theory has required a reassessment of the philosophy of history and its key notions. For more information read the call for papers click here.
• Does critical theory need a philosophy of history?
• How should the normative assumptions of critical theory relate to historical experience?
• What role does historical experience play or should play in transforming the theory and practice of critique?
• How should critical theory re-assess the notion of progress today?
• Can genealogy as a historical method be reconciled with a critical notion of progress?
• Do we need to de-colonize critical theory’s philosophy of history? How is that possible?
• Is the notion of progress an impediment to emancipatory transformation? Is critique possible without the notion of progress?
• What understanding of temporality is necessary for a critical theory of history and progress? How do changes in temporal structures under neoliberal conditions affect our critical understanding of history and progress?
• What relationship should be established between notions of progress and contemporary political, social, economic and technological structures?

The conference language will be English. We invite interested scholars at all career levels to send proposals (maximum 400 words) to: criticaltheoryistanbul@gmail.com. Deadline: 30 April, 2019.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.