Historici.nl

Gepubliceerd op 04-12-2017

Call for Papers: Gender & Emoties in historisch perspectief

Voor het aankomende themanummer ‘Gender & Emoties’ (okt. 2018) is Historica op zoek naar artikelen over de geschiedenis van emoties en gender. Binnen de geschiedenis van emoties hebben onderzoek/st/ers afgelopen decennia kennis voortgebracht over de manieren waarop emoties in het verleden werden gepercipieerd, beleefd, uitgedrukt en voorwerp waren van sociale normen. Binnen de historiografie domineert de idee dat emoties gebonden zijn aan de maatschappelijke context en veranderlijk zijn in tijd en ruimte -al bestaan er verschillende invullingen van deze constructivistische visie. Onderzoeksthema’s variëren van de geschiedenis van één bepaalde emotie tot de relatie tussen emoties en lichamelijkheid, of de rol van emoties in het politieke veld. De literatuur wijst er ook op dat emoties gender-gerelateerd zijn: historische constructies van mannelijkheid en vrouwelijkheid staan in wisselwerking met emotienormen en praktijken. De vermeende tegenstelling ratio/emotie bijvoorbeeld is onlosmakelijk verbonden met (veranderlijke) maatschappelijke genderopvattingen, net als de praktijk van het huilen of de emotie woede. Met het themanummer van oktober 2018 wil Historica de verbanden tussen emoties en gender vanuit historisch perspectief onder de aandacht brengen. Historica verwelkomt Nederlandstalige bijdragen uit alle tijdsvakken gebaseerd op origineel bronnenonderzoek, met een lengte van 5200, 4250 of 3400 woorden.

Deadlines
Abstract: 1.02.2018
Artikel: 01.06.2018
Publicatie: oktober 2018

Historica is een Nederlands-Belgisch tijdschrift voor gendergeschiedenis en verschijnt driemaal per jaar. Alle artikelen worden onderworpen aan een wetenschappelijke peer-review. Volledige auteursrichtlijnen en verdere informatie via historica@gendergeschiedenis.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.