Historici.nl

Gepubliceerd op 08-11-2022

Call for Papers: Help Wonderkamer rammelen aan de fundamenten van het bestaan!

Wonderkamer: magazine voor wetenschapsgeschiedenis brengt volgend jaar (2023) een themanummer uit over ‘Fundamenten van de werkelijkheid’. We zijn daarom op zoek naar voorstellen voor artikelen (2500 woorden maximaal), beschrijvingen van een object of archiefvondst, fotoreportages etc. over experimenten, wetenschappers en filosofen die de fundamenten van ons bestaan bevragen. Denk hierbij aan onderzoek naar elementaire deeltjes, de aard van ons bewustzijn of het copernicanisme, of aan presocratische filosofen, religieus geïnspireerde denkers of juist positivisten die nadenken over de aard van de werkelijkheid. Zolang het maar rammelt aan de pijlers onder onze kijk op de werkelijkheid.

Ook voorstellen voor bijdragen die los staan van het genoemde thema zijn van harte welkom.

Wonderkamer is een uitgave van Gewina, het Belgisch-Nederlandse genootschap voor wetenschapsgeschiedenis, en richt zich erop wetenschapshistorisch onderzoek voor een breder publiek toegankelijk te maken. Het magazine omvat wetenschapsgeschiedenis in de brede zin des woords, inclusief medische, universiteits- en kennisgeschiedenis.

Stuur een korte beschrijving van je voorstel voor 1 januari 2023 naar: gewinamagazine@gmail.com

Call for Papers| Themanummer TvG: De oogst van corona
Door Redactie Historici.nl
Call for papers: Jubileumbundel KZGW
Door Redactie Historici.nl
Call for Papers: Gender & Emoties in historisch perspectief
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.