Historici.nl

Gepubliceerd op 04-12-2017

Call for papers: Jubileumbundel KZGW

Ter viering van het 250-jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen verschijnt in 2019 een speciaal jubileumnummer van Archief, het jaarboek van het KZGW. Ruim 20 auteurs zijn inmiddels bereid gevonden een artikel te schrijven over aspecten van 250 jaar Zeeuws genootschapswezen. Meerdere artikelen richten zich op de ontstaansgeschiedenis van het Genootschap in de late acthttiende eeuw, andere bestuderen genootschapsactiviteiten (zoals collectievorming, publicaties en prijsvragen), de maatschappelijke rol en markante leden van het Genootschap.

Omdat de nadruk nu erg op de achttiende en negentiende eeuw is komen te liggen zoeken we nog auteurs die een artikel willen schrijven over het Genootschap in de twintigste eeuw. Mogelijk interessante onderwerpen zijn: de rol van het Genootschap tijdens WOII; de rol van de verschillende werkgroepen en de dialectcommissie; de werking van het Genootschapsmuseum; de werkzaamheden van opvallende genootschapsleden als W.S. Unger, P.J. Meertens, Adriaan Meerkamp van Embden, of Hein Kluiver; of de bijdrage van het Genootschap aan maatschappelijke discussies (het Genootschap speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol in de discussies over de Oosterscheldekering).

De redactie nodigt geïnteresseerden van harte uit een artikel aan het jubileumnummer bij te dragen. Uw bijdrage bestaat inclusief noten en bibliografie uit circa 8.000 woorden en dient medio 2018 te worden ingeleverd. Voorstel voor bijdragen kunnen tot eind 2017 worden ingediend via e-mail bij Francien Petiet, francien@lambour.eu.

De redactie van het jubileumnummer bestaat uit Francien Petiet, Henk Nellen en Arjan van Dixhoorn. Om een goede kwaliteit te garanderen worden de artikelen bovendien ter advies voorgelegd aan een deskundige redactieraad.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.