Historici.nl

Gepubliceerd op 23-02-2017

Call for Papers: KVAN-dagen 2017: Publiek!?

De KVAN-dagen staan dit jaar in het teken van het thema ‘Publiek!?’, een onderwerp dat voor iedere professional in de archiefsector van belang is.

Dit jaar vinden de KVAN-dagen plaats in Dordrecht. Op maandag 12 en dinsdag 13 juni 2017 treffen honderden archivarissen en informatiemanagers elkaar in het Energiehuis, een voormalige elektriciteitscentrale die onlangs werd getransformeerd tot dynamisch cultuurcentrum. Bij de organisatie van dit jaarlijkse evenement werkt de KVAN nauw samen met het Regionaal Archief Dordrecht.

Thema Publiek!?

Archieven ontlenen hun bestaansrecht aan hun publiek. Door de snel opeenvolgende ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie is de relatie tussen archief en publiek momenteel aan veel veranderingen onderhevig. Ook het publiek zelf verandert voortdurend en daarmee de behoeften van (potentiële) gebruikers. En wat kunnen archieven leren van (de samenwerking met) andere erfgoedinstellingen zoals musea en bibliotheken? Tijdens de KVAN-dagen draait het om de vraag, wat van dit alles de betekenis is voor de dienstverlening in de archiefsector.

Het congres kent een groot aantal inhoudelijke sessies, die worden verdeeld over drie programmalijnen, te weten:

  • Dienstverlening: publieksbereik
  • Transparantie: publiek maken?
  • Publiek versus privaat

Sprekers? De organisatie van de KVAN-dagen benadert sprekers voor de plenaire en enkele parallelsessies. Daarnaast wordt aan KVAN-leden en andere belangstellenden de mogelijkheid geboden in een van de drie programmalijnen een presentatie te verzorgen. Wie een goed idee heeft dat past in het thema, wordt van harte uitgenodigd dit voor te leggen aan de organisatiecommissie.

Stuur in dat geval vóór 15 maart 2017 je voorstel voor een presentatie, bestaande uit een titel, een inhoudelijke omschrijving van maximaal 250 woorden en de namen en contactgegevens van de spreker(s), naar bureau@kvan.nl . Namens de organisatie maakt de programmacommissie een selectie op basis van inhoud, de relevantie in relatie tot het thema, en de diversiteit van presentaties en sprekers. De commissie houdt zich het recht voor voorstellen af te wijzen of te vragen een voorstel aan te passen. Voorstellen die na 15 maart 2017 worden ingediend, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Het inhoudelijke programma van de KVAN-dagen 2017 wordt in de loop van april bekend gemaakt.

 

Archiefdagen 2018: Grenzeloos | call for proposals
Door Redactie Historici.nl
Geschiedenis Nu! – Historicidagen 2017
Door Redactie Historici.nl
KVAN-dagen 2013
Door Charles Jeurgens
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.