Historici.nl

Gepubliceerd op 27-11-2017

Call for papers: Nobilitas litigat

Het 4e symposium van de Nederlands-Duits Kring voor Adelsgeschiedenis (Deutsch-Niederländische Arbeitskreis für Adelsgeschichte) is gewijd aan de strijdcultuur van de gewapende, militaire en op kastelen en havezaten wonende adel in het Nederlands-Duitse grensgebied. Het symposium vindt plaats op 7 en 8 juni 2018 op een toepasselijke locatie, in de indrukwekkende middeleeuwse waterburcht Vischering bij Lüdinghausen, die begin 2018 na ingrijpende restauratiewerkzaamheden weer voor het publiek toegankelijk wordt. Het symposium is in de Burg Vischering te Lüdinghusen op 7 en 8 juni 2018.

Tijdens het symposium zullen adellijke eeropvattingen, procesvoering met en zonder inzet van geweld en competitieve structuren in het dagelijkse leven aan de orde komen. De cultuur rond strijd wordt breed opgevat: niet alleen het cultiveren van werkelijke strijd, maar ook geritualiseerde strijd als toernooien, vetes, sport en duel of de houding van de adel in juridische geschillen. Er bestaan talloze voorbeelden van adellijke strijdlust, maar zijn er ook aanwijzingen voor een typisch adellijke manier om conflicten bij te leggen? Wat zijn de gevolgen van strijdcultuur op de adellijke levenswijze, kleding, bouwcultuur en op andere culturele uitdrukkingsvormen van de adel? Voorstellen voor lezingen die betrekking hebben op de Nederlands-Duitse grensregio’s zijn in het bijzonder welkom, maar ook bovenregionale en internationale thema’s zien wij met belangstelling tegemoet. Lezingen kunnen worden gehouden in het Duits, Nederlands of Engels.

Het symposium haakt aan bij het thema Oorlog en vrede, dat volgend jaar in Münsterland centraal staat. Vijf Munsterse musea organiseren in 2018 een grote gemeenschappelijke tentoonstelling rond het thema ‘Vrede. Van de Oudheid tot heden’.

Voorstellen (in maximaal 200 woorden) kunt u tot 15 januari 2018 indienen bij een van de volgende organisatoren:

Johan Seekles
Historisch Centrum Overijssel
Eikenstraat 20, 8021 WX  Zwolle
Tel. 085-4885032
j.seekles@historischcentrumoverijssel.nl

Dr. Gerd Dethlefs
LWL-Museum für Kunst und Kultur / Westfälisches Landesmuseum
Domplatz 10, 48143 Münster
Tel.: 0251 5907-256
Gerd.Dethlefs@lwl.org

Dr. Gunnar Teske
LWL-Archivamt für Westfalen
Jahnstr. 26, 48147 Münster
Tel.: 0251 591-3378
gunnar.teske@lwl.org

Nobilitas Litigat

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.