Historici.nl

Gepubliceerd op 08-05-2014

Call for Papers: Ongezien en onmeetbaar? Nederland en de Smokkelhandel, 1500-1900

Smokkelhandel speelt een grote rol in het Nederlands maritiem verleden, en vrijwel alle maritiem-historische studies besteden (zijdelings) aandacht aan smokkelwaar en smokkelpraktijken. De studie van smokkel is echter een vak apart en een systematische benadering van (het belang van) smokkelhandel ontbreekt. Dit terwijl de schattingen over de omvang van smokkelhandel voor handelsroutes uiteen kunnen lopen van 10 procent tot wel de helft van de totale handel op een bepaald circuit of van een bepaald product.

Naast de vraag naar de omvang van smokkelhandel kan het belang van verboden handel ook gezien worden als essentieel onderdeel van het functioneren van legale handel. Welke rol speelde smokkelhandel in het open breken van markten, zijn er patronen te herkennen in de interactie tussen legale en illegale handel? Wie profiteren er van smokkel? Welke rol heeft smokkelhandel in het toegankelijk maken van (luxe) producten voor een groter publiek? Hoe speelde smokkelhandel een rol in internationale betrekkingen en staatsvorming?

Smokkelhandel stelt historici voor methodologische vragen: hoe reconstrueren we wat in het verleden buiten de orde en buiten het zicht van officiële instanties gebeurde? Welke vormen van indirecte bewijsvoering zijn er om smokkelhandel te reconstrueren? Hoe gaan we om met indirecte bewijsvoering? Is het mogelijk om via internationale samenwerking tussen archieven en instituten tot een reconstructie van smokkelhandel te komen?

De workshop is er op gericht om uiteenlopende ervaringen met het bestuderen van smokkelhandel bij elkaar te brengen en te discussiëren over de verschillende manieren waarop smokkelhandel historisch een rol speelde. Voor een actieve bijdrage aan de workshop graag voor 1 juli 2014 een abstract van ca. 300 woorden voor een van de onderdelen (werking en belang, methodologie, of data) mailen naar Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black (mvr@iisg.nl / k.j.fatah@hum.leidenuniv.nl).

Beoogd aantal deelnemers: 10-20

Tijdsplanning

Oproep tot deelname mei 2014
Indienen abstract (ca. 300 woorden) 1 juli 2014
Definitieve vaststelling programma 1 september 2014
Workshop 16 oktober 2014

Conceptprogramma

11.00 – 11.15 Introductie

11.15 – 12.00 Het ongeziene zien – werking en belang van smokkel

13.00 – 14.30 Het onmeetbare meten – methodologie

14:45 – 16:15 Aan de slag – data over smokkelhandel

16.30 – 17.00 Afsluitende discussie: hoe verder?

Organisatoren:

Dr. Matthias van Rossum (IISG)

Dr. Karwan Fatah-Black (Universiteit Leiden)

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis / Nederlands Economisch Historisch Archief

Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden

Scheepvaart Museum Amsterdam

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.