Historici.nl

Gepubliceerd op 23-03-2021

Call for Papers – Pandemieën en protestanten in Nederland vanaf 1800

Hoe reageerden Nederlandse protestanten op moderne pandemieën en epidemieën, hoe veranderden die reacties door de tijd heen en in hoeverre verschilden protestantse reacties van elkaar en van andere religieuze reacties? Die vragen staan centraal in het Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme dat zal verschijnen in 2022. Het jaarboek richt zich in het bijzonder op de ethische, rituele en narratieve dimensies van de protestantse reacties en legt daarmee een uniek accent in de huidige stroom publicaties over pandemieën. Vragen die aan de orde komen zijn:

Hoe werden pandemieën verbonden met het handelen van God en mensen? Bleven religieuze rituelen en praktijken voortgang vinden of werden ze aangepast? Welke verhalen, ervaringen en kennis gebruikten gelovigen om te leven met de pandemie?

In het jaarboek ligt de focus op pandemieën/ epidemieën in de moderne tijd (cholera, Spaanse griep, typhus, AIDS, Covid-19) en onderzoeken we de protestantse reacties vanuit de bredere maatschappelijke context van religie, ziekte en samenleving. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor de publieke en private dimensies van gezondheid en godsdienst, voor gebeurtenissen en lange termijn ontwikkelingen en voor de rol van mondiale uitwisseling.

We zoeken nog auteurs die een bijdrage aan het jaarboek zouden kunnen leveren, bij voorkeur op basis van origineel bronnenonderzoek. Heb je interesse, neem dan contact op met Paul van Trigt (p.w.van.trigt@hum.leidenuniv.nl) vóór 1 mei 2021.

page1image24639712

Call for papers: |Rampzalig Nederland
Door Redactie Historici.nl
CALL FOR PAPERS TRAJECTA CONGRES 2020
Door Redactie Historici.nl
Call for Papers| Veerkracht! Wegen uit de crisis, 1780-1940
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.