Historici.nl

Gepubliceerd op 30-01-2023

Call for Papers Themanummer TvG: De oogst van corona

Wat heeft corona de geschiedwetenschap bijgebracht? Hoe kan geschiedenis onze kijk op corona veranderen? De coronapandemie bracht ziekte en ellende, en confronteerde iedereen met een nieuwe werkelijkheid inzake thuiswerk, lockdowns en sociale beperkingen. Maar nu de pandemie langzaam lijkt op te gaan in tal van andere wereldwijde schokken en problemen (oorlog, klimaat, inflatie…), kunnen we de vraag stellen of de pandemie eigenlijk een impact heeft gehad op ons eigen vakgebied, de geschiedenis. Twee vragen staan daarbij centraal:

  • Kijken we anders naar geschiedenis door corona?

Doken nieuwe thema’s op, en verdwenen andere naar de achtergrond? Welke spraakmakende publicaties zijn direct door corona geïnspireerd? Of zijn we oude debatten met hernieuwde blik gaan bekijken? Natuurlijk was er plots aandacht voor de geschiedenis van pandemieën, maar bleef het daarbij? Leidden de coronalockdowns pakweg tot de definitieve doorbraak van digitale onderzoeks- en onderwijsmethoden? Of leidde corona ook op andere domeinen tot een nieuwe dynamiek?

  • Hoe kan geschiedenis onze kijk op corona veranderen?

Toonde corona aan dat een historisch perspectief noodzakelijk is om complexe actuele problemen te begrijpen? En hoe dan? Door een vergelijkend perspectief aan te brengen? Door het blootleggen van terugkerende patronen of impliciete referentiekaders? Het kritisch bevragen van informatie en data? Het versterken van het collectief geheugen als instrument bij toekomstige problemen?

Deze oogst van corona wil het Tijdschrift voor Geschiedenis in een themanummer centraal stellen. Bijdragen bestaan uit korte reflecties (ca. 3000 woorden). Het doel is niet om historiografische exhaustiviteit na te streven, wel moedigen we de auteurs aan om te vertrekken van enkele toonaangevende publicaties in hun domein of onderzoeksveld. Daarbij valt te denken aan bijdragen op het gebied van medische geschiedenis, toegepaste geschiedenis (‘applied history’), historische demografie, de geschiedenis van rampen (‘disaster studies’), wetenschap en politiek, brede welvaart, migratiegeschiedenis, theoretische geschiedenis, life writing, erfgoed en musea, stadsgeschiedenis, en andere disciplines of vakgebieden waarbij de impact van corona doorwerkt.

Richtlijnen artikelen
Bijdragen bestaan uit korte reflecties van ca. 3000 woorden (exclusief noten en bibliografie), in principe in het Nederlands met een Engelstalig abstract en vijf keywords. Maar er is ook ruimte voor enkele Engelstalige bijdragen.

Doelpubliek en stijl
Tijdschrift voor Geschiedenis heeft een breed lezerspubliek, onder wie senior en junior onderzoekers, studenten, professionals, journalisten, docenten in het middelbaar onderwijs en historisch geïnteresseerden. Artikelen dienen daarom toegankelijk, beknopt, informatief en in levendige stijl geschreven te zijn. Vermijd graag jargon en lange zinnen.

Een voorstel insturen?
De bijdragen voor dit themanummer komen in samenspraak met de redactie tot stand. Gelieve daarom voor 28 februari 2023 contact op te nemen met een van de twee redacteuren van dit themanummer om het onderwerp af te stemmen en concrete afspraken te maken.
– Tim Soens (Universiteit Antwerpen), tim.soens@uantwerpen.be
– Leonieke Vermeer (Rijksuniversiteit Groningen), L.K.Vermeer@rug.nl

De bijdrage mag niet eerder elders zijn gepubliceerd

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.