Historici.nl

Gepubliceerd op 18-03-2015

Call for papers: WOII-nummer Historica (najaar 2015)

Omdat het in 2015 zeventig jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde, zal het Historica, het tijdschrift van de vereniging voor vrouwen- en gendergeschiedenis, in het najaar een speciaal nummer uitbrengen rond het thema WOII en gender (o.a. vrouwen, mannelijkheid). Historica nodigt schrijvers uit om een artikel in te dienen. De deadline is woensdag 10 juni. Na de redactievergadering is er nog gelegenheid het stuk te bewerken aan de hand van het redactiecommentaar. 

Nieuwe artikelen graag e-mailen naar: historica@gendergeschiedenis.nl

Zie ook de website van de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis.

Call for Papers: Gender & Emoties in historisch perspectief
Door Redactie Historici.nl
Call for Papers| Historica 100 jaar vrouwenkiesrecht
Door Redactie Historici.nl
Call for papers: Jubileumbundel KZGW
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.