Historici.nl

Gepubliceerd op 10-04-2014

Call for Papers: Workshop Het Vreemde – de Vreemde. Representatie, enscenering, praktijken

 

Keulen, 7-8 november 2014

De Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis (WDNG/ADNG) organiseert jaarlijks een workshop waarin actuele onderzoeksprojecten uit beide landen voorgesteld en besproken worden. Het thematisch zwaartepunt ligt bij de betrekkingen en vervlechtingen tussen Duitsland en Nederland in de 20ste eeuw, in een bredere, Europese context.

In de komende workshop (7-8 november 2014 in Keulen) staat de categorie van het Vreemde centraal. Op welke wijzen waren Duitsland en Nederland vreemd voor elkaar? Bestonden er ook gemeenschappelijke voorstellingen van het Vreemde? De werkgroep sluit zo aan bij het Duits-Nederlandse onderzoek naar de bezettingstijd, maar zoekt ook openingen voor een diachronische en geografische verbreding van herinneringsculturen en canonvorming.

Begrippen als ‘ballingschap’, ‘de’ Duitsers en ‘communist’ komen veelvuldig in de bronnen voor. Dergelijke termen verwijzen naar figuren en categorieën van het vreemde en naar hun rol bij de constructie van het eigene. Dat geldt ook voor begrippen als migratie en dekolonisatie. Aan de hand van dergelijke categorieën formuleert de workshop de volgende vragen:

Zijn er patronen te onderscheiden in toeschrijvingen en in representaties van het vreemde, bijvoorbeeld in tekst en beeld, of in de afzonderlijke landen en in transnationale ruimtes?
Hoe zijn voorstellingen over vreemdheid ontstaan? Kan men in de zin van Foucault van archieven van vreemdheidsvoorstellingen spreken?  Welke daarvan waren voor Duitse en Nederlandse actoren in de loop van de 20ste eeuw van belang?
Hoe werden de differenties tussen het zelf en het/de vreemde geënsceneerd? Met welke gevolgen?
Welke praktijken van grensoverschrijding (letterlijk en figuurlijk) tussen het eigene en het vreemde kunnen we identificeren?

We nodigen promovendi, postdocs en onderzoekers in het veld van de Duits-Nederlandse geschiedenis uit een paper over ‘het Vreemde’ in de Duits-Nederlandse en Europese geschiedenis te presenteren. De Call geldt ook voor naburige disciplines als culturele antropologie, kunstgeschiedenis en literatuurwetenschap. Voertalen zijn Nederlands, Duits en Engels.

Verder is er een postersessie voor studenten en beginnende onderzoekers uit beide landen. Wij moedigen scriptieschrijvers die over de Duitse en Nederlandse geschiedenis in de 20ste eeuw werken, aan om deel te nemen en een voorstel voor een poster in te dienen.

Stuur een abstract (ca 500 woorden) en een kort CV voor 30 april 2014 (papers) resp. 15 juni 2014 (posters) aan Esther Helena Arens, Institut für Niederlandistik, Universität Köln (esther.arens@uni-koeln.de) en aan Nicola Borchardt, Historisches Seminar, Universität Hamburg (nicola.borchardt@uni-hamburg.de)

Nadere informatie ook via Krijn Thijs, Duitsland Instituut Amsterdam (k.thijs@uva.nl)

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.