Historici.nl

Gepubliceerd op 17-02-2017

Call for Proposals Wereldcongres Historici in Poznan (Polen) in 2020

In augustus 2010 werd het Wereldcongres voor historici van The International Committee of Historical Sciences/Comité international des sciences historique (ICHS/CISH) gehouden in Amsterdam. Daarop volgde het wereldcongres in Jinan (China), in 2015. In 2020 vindt de volgende editie plaats in Poznan (Polen). Voorstellen voor sessies kunnen gedaan worden door de leden van het ICHS/CISH: nationale verenigingen en internationale commissies. Als nationale vereniging mag het KNHG voorstellen doen (individuen dus niet rechtstreeks).

Het KNHG roept hierbij alle historici op om voorstellen voor sessies (session proposal form CISH) in te dienen via info@knhg.nl. Deze voorstellen worden vervolgens door KNHG-bestuur en directie beoordeeld en ingediend bij het ICHS-bureau. De deadline voor het indienen van voorstellen bij het KNHG is 26 februari 2017. Door een misverstand is deze call niet eerder in Nederland gepubliceerd. Daarom is voor Nederlandse inzendingen de call nog korte tijd open, terwijl die voor nationale historische verenigingen in het buitenland al gesloten is.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.