Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
 • Bijdrage
  Dossier Tentoonstellingskritiek Deel 3:| Ronde Tafeldiscussie Historische Tentoonstellingskritiek
  Door Susan Legene
  Gepubliceerd op 05-11-2019
  # # #
 • Bijdrage
  Dossier Tentoonstellingskritiek deel 2:| Reflectie op de uitgangspunten van tentoonstellingskritiek vanuit de praktijk
  Door Egge Knol
  Gepubliceerd op 31-10-2019
  # #
 • Bijdrage
  Dossier Historici en musea.| Een reflectie op de uitgangspunten van tentoonstellingskritiek
  Door Susan Hogervorst
  Gepubliceerd op 31-10-2019
  # #