Historici.nl

Gepubliceerd op 15-11-2017

cfp: Vlaamse en Nederlandse streekgastronomie Lokale identiteiten en globale interacties.

In 2018 lanceert het tijdschrift Volkskunde, www.volkskunde.be, een nieuw themanummer:

Vlaamse en Nederlandse streekgastronomie. Lokale identiteiten en globale interacties

Gastredactie: Leen Beyers, Anneke Geyzen, Yves Segers

Wereldwijd is de aandacht voor streekgebonden gastronomie sinds een kwarteeuw aanzienlijk toegenomen. De internationalisering, de industrialisering en de actuele commercialisering van de voedselketen wakkeren immers een verlangen naar streekrecepten en -producten aan. Het kenmerken van voeding als streekgebonden is echter niet nieuw. Zo stimuleerde het nationalisme einde negentiende eeuw al de waardering en creatie van tal van nationale en regionale lekkernijen. Denk maar aan de ‘Belgische’ chocolade of de ‘carbonnade flamande’, die vanaf dan als een regionale klassieker werd bestempeld.

Dit themanummer onderzoekt de constructie van voeding als streekgebonden, binnen een context van economische en culturele internationalisering van de negentiende eeuw tot vandaag. Het wil een kritische blik werpen op de wijze waarop streekspecialiteiten ontwikkelen en worden gelabeld, en op de markten en culturele en politieke arena’s waarbinnen dat gebeurt. Zo bevatten heel wat streekspecialiteiten een of meer overzeese ingrediënten, die soms wel en soms niet bekend worden gemaakt. Bovendien richt de promotie van streekproducten zich vaak op de internationale toeristische markt. De bedenkers van streekproducten zijn tenslotte niet altijd locals. Op deze vlakken zijn er wellicht interessante verschillen tussen de actuele streekproducten en hun negentiende-eeuwse voorgangers en tussen Vlaamse en Nederlandse cases.

Dit themanummer verwelkomt wetenschappelijke artikels (circa 5000-8000 woorden, inclusief noten) en enkele kortere essays of case-studies (circa 3000-7000 woorden, inclusief noten) over de identiteit van streekproducten, en hun band met de economische en culturele internationalisering van de negentiende tot de eenentwintigste eeuw. Vlaanderen en Nederland staan centraal, maar relevante internationale vergelijkingen en theoretische beschouwingen zijn eveneens welkom.

Mogelijke thema’s:

 • Evolutie van de identiteitsconstructie rond een concreet streekproduct
 • (Immaterieel) erfgoedbeleid en streekproducten
 • Streekproducten en nationale of regionale identiteiten
 • Streekproducten en de stad als productieplaats of identiteitskader
 • Streekproducten en het platteland als productieplaats of identiteitskader
 • Streekproducten en agrarisch beleid
 • Streekgastronomie en de constructie van streekidentiteit en toerisme
 • Streekproducten en overzeese ingrediënten
 • De verkoop van Vlaamse of Nederlandse culinaire specialiteiten in andere landen

Praktisch:

 • Abstracts van maximum 300 woorden voor 1 december 2017 sturen naar leen.beyers@stad.antwerpen.be
 • Artikels sturen naar leen.beyers@stad.antwerpen.be voor 1 april 2018
 • Publicatie in december 2018, na blind peer review voor de wetenschappelijke artikels

Dit themanummer zal verschijnen naar aanleiding van de Antwerpen à la carte expo in het MAS, http://www.mas.be/nl/alacarte, over de band tussen eten en de stad.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.