Historici.nl

Gepubliceerd op 13-06-2017

Chris Stolwijk benoemd tot hoogleraar Nederlandse Kunstgeschiedenis, 1800-1940

Prof. dr. Chris Stolwijk is per 1 juni 2017 aan de faculteit Geesteswetenschappen benoemd tot hoogleraar Nederlandse kunstgeschiedenis in internationale context, 1800-1940. De leerstoel is ondergebracht bij het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Stolwijk is algemeen directeur van het RKD ─ Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. 

Kennis van de Nederlandse kunst van de ‘lange 19e eeuw’ en van het modernisme van de vroege 20e eeuw is onmisbaar voor inzicht in de ontwikkeling van de beeldende en toegepaste kunst van de laatste twee eeuwen, maar ook voor begrip van de betekenis van de beeldende kunst in de vorming en perceptie van nationale staten enerzijds en van de grens- en cultuur-overschrijdende effecten in beeldtaal en opvattingen van kunst anderzijds. De leerstoel bestrijkt deze cruciale periode van de Nederlandse kunst in internationale context.

Chris Stolwijk (1966) studeerde Politicologie en Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Hier promoveerde hij in 1997 op een onderzoek naar de positie van kunst en kunstenaars in Nederland, ca. 1850-1900. Na werkzaam te zijn geweest bij de Universiteit Utrecht en het Van Gogh Museum, volgde eind 2012 zijn  aanstelling als Algemeen directeur van het RKD. Hij leidde verschillende onderzoeksprojecten en werkte mee aan tal van internationale tentoonstellingen, waaronder in recente jaren Van Gogh en de kleuren van de nacht (2009-2010), Paul Gauguin: de doorbraak naar moderniteit (2009-2010), Van Gogh & Nature (2015) en Nederlandse kunstenaars in Parijs (2017-2018). Stolwijk is onder meer voorzitter van het Algemeen bestuur van de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) en Chair van de Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA).


Prof. dr. Chris Stolwijk
(Foto: Universiteit Utrecht)

www.uu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.