Historici.nl

Gepubliceerd op 29-05-2012

Classicale Acta Gelderland nu verkrijgbaar

Vanaf nu is het negende deel uit de reeks Classicale Acta 1573-1620 van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis verkrijgbaar. De auteur is drs Christiaan Ravensbergen, die dit werk deels in dienst van de Protestantse Theologische Universiteit en deels in eigen tijd heeft verricht. De editie bevat een inleiding en beslaat de hele provincie Gelderland met de vergaderverslagen van de classes Nijmegen, Tiel en Bommel, Zutphen, Overveluwe (Arnhem) en Nederveluwe (Harderwijk). Deze bron biedt een levendige inkijk in het kerkelijke, sociale en culturele leven van de periode.

Het boek is verkrijgbaar via de webshop van het Huygens ING: www.huygens-b2c.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.