Historici.nl

Gepubliceerd op 25-01-2022

Collectiebeheerder kunstcollectie

TU Delft bezit een collectie moderne en hedendaagse kunst die bestaat uit objecten buiten op het campusterrein en werken aan en in de gebouwen. De kerncollectie omvat monumentale sculpturen, mozaïeken en wandschilderingen van onder meer Karel Appel, Dick Elffers, Wally Elenbaas, Ewerdt Hilgemann, Marta Pan en Carel Visser. Als collectiebeheerder kunstcollectie ga je aan de slag om op basis van de opgestelde kunstvisie de collectie actief in te zetten en uit te breiden. Je zorgt ervoor dat de kunstwerken goed tot hun recht komen zodat ze kunnen bijdragen aan een levendige campus.

De ambitie is om in de komende tien jaar drie beeldbepalende, monumentale en toekomstbestendige kunstopdrachten te realiseren die de ontwikkeling van de TU Delft campus versterken. Daarnaast realiseren we twee tijdelijke kunstwerken of -projecten op jaarbasis en een nader aantal te bepalen semipermanente werken bij of aan gebouwen of bouwterreinen in synergie met de campusstrategie. Het gaat daarbij om nieuwe kunst waarbij de artistieke kwaliteit en inhoud voorop staat, die reflectief is en open vragen stelt over wetenschap en over de impact van technologie op de samenleving.

Wat ga je doen als collectiebeheerder kunstcollectie?
Je begeleidt restauraties, herstel en her- en verplaatsingen en zorgt voor een jaarlijks onderhoudsprogramma voor kunst. Je stemt daarbij af met collega’s van de directie Campus Real Estate (CRE) in de hiervoor opgerichte Kunstwerkgroep. Je plant de (maandelijkse) overleggen van de Kunstwerkgroep, bereidt deze inhoudelijk voor, zit de overleggen voor en zorgt ervoor dat de afgesproken acties worden uitgevoerd.

Je zorgt ervoor dat de collectie goed is geregistreerd in het collectieregistratiesysteem van de Library en in de geo-database van CRE. Je zorgt voor tekstborden bij de kunstwerken, online ontsluiting via de erfgoed website en het blijvend bijhouden en toevoegen van informatie. Je draagt bij aan het actief inzetten van de kunstwerken in de gezamenlijke programmering van de Library en de andere programmerende partijen op de TU Delft campus.

Met de groep Art Works on Campus, die fungeert als kunstcommissie met vertegenwoordigers vanuit faculteiten, studenten en ondersteunde diensten, ga je actief op zoek naar verbindingen met het onderwijs en initieer je nieuwe opdrachten, die je vervolgens samen met een artistiek begeleider voorbereidt. Je zit de bijeenkomsten van Art Works on Campus voor en zorgt ervoor dat de samenstelling van de groep representatief blijft door jaarlijks deels te wisselen. In 2022 werk je samen met de Kunstwerkgroep en Art Works on Campus toe naar een kwalitatief hoogwaardiger kunstcollectie met meer samenhang. Werken die niet langer functioneren worden ontzameld volgens de daarvoor geldende procedures en richtlijnen, ook in de toekomst, als onderdeel van goed collectiebeheer.

Je zorgt voor een goede afstemming met alle stakeholders en bereidt besluitvorming, jaarplanning en -budgetten voor. Voor afstemming en besluitvorming is al een goede beschrijving van rollen en verantwoordelijkheden opgesteld, maar deze moet in de praktijk nog worden bestendigd. Je maakt deel uit van het team Academic Heritage van de afdeling Library Resources en rapporteert aan de manager van deze afdeling. De campus-brede stuurgroep kan worden ingezet voor advies of waar nodig of nuttig als mede-beslissingsnemer.

FUNCTIE-EISEN

 • HBO+ niveau met een relevante opleiding, bij voorkeur kunstgeschiedenis.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met collectiemanagement en collectiewaardering, bij voorkeur ook in een niet-museale context.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met hedendaagse beeldende kunst en je kan mensen ervoor enthousiasmeren.
 • Je hebt een visie op wat kunst kan betekenen in de context van een (technische) universiteit.
 • Je bent een netwerker en een verbinder.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je bent organisatie sensitief.
 • Je kunt goed luisteren en doorvragen.
 • Je bent pragmatisch en resultaatgericht, staat stevig in je schoenen en kunt goed prioriteiten stellen.
 • Werkervaring binnen een universitaire context is een pré.

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Het dienstverband is 1 jaar met uitzicht op vast.
 • Een functieomvang van 16 uur per week.
 • Een salaris dat is gebaseerd op schaal 10 uit de CAO Nederlandse Universiteiten met een minimum van € 2.846,- en een maximum van € 4.490,- bruto per maand, plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een uitstekende pensioenregeling via het ABP.
 • De mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.
 • Korting bij zorgverzekeraars.
 • Flexibele werkweek.
 • Jaarlijks 232 verlofuren (bij 38 uur). Via het individueel keuzebudget kun je bovendien verlofuren verkopen of bijkopen.
 • Volop mogelijkheden om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen.
 • Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.
 • Aandacht voor gezond en energiek werken met het vitaliteitsprogramma.

WERKGEVER

Technische Universiteit Delft
De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context. Bij TU Delft omarmen we diversiteit en streven we ernaar zo inclusief mogelijk te zijn (zie onze gedragscode). Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal.

Challenge. Change. Impact!

AFDELING

Universiteitsdienst – TU Delft Library
TU Delft Library is de grootste technisch-wetenschappelijke bibliotheek van Nederland, een fysieke en virtuele ontmoetingsplek. De Library helpt bij het vinden van waardevolle kennis die nodig is voor onderwijs en onderzoek, en bij het publiceren en bewaren van de gegenereerde kennis van de TU Delft. We vinden het belangrijk dat kennis gemakkelijk toegankelijk is en vrij beschikbaar is voor iedereen. Zo kan kennis vrijelijk gaan stromen en de kennis van de TU Delft van waarde worden voor anderen. In de Library kan iedereen ook altijd terecht om in alle rust te studeren. Dit past bij onze inclusieve organisatie. De Library heeft drie strategische thema’s gekozen als leidraad voor haar dagelijkse werkzaamheden. 1) Open Science. We hebben een belangrijke bijdrage in het TU Delft brede strategische programma “Open Science – Research and Education in the Open Era”. 2) Zichtbaarheid en impact. Met onze expertise en tools op het gebied van research datamanagement, research intelligence en publiceren, vergroten we de vindbaarheid, zichtbaarheid en impact van TU Delft-kennis. 3) Inspirerende leer- en werkomgeving. Door middel van een prikkelende programmering laten we zien hoe vrij beschikbare en betrouwbare kennis het leven rijker maakt. Daarmee is de Library een plek waar je nieuwe ideeën en inzichten vindt. https://www.tudelft.nl/library/

ADDITIONELE INFORMATIE
Voor meer informatie over deze vacature, neem contact op met Karin Clavel, Manager Library Resources, c.l.clavel@tudelft.nl.

Collectiebeheerder Collectie Overijssel (0,8-1 fte)
Door Redactie Historici.nl
Gemeente Enschede| Collectiebeheerder Stadsarchief
Door Redactie Historici.nl
Collectiebeheerder – Het Nieuwe Instituut
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.