Historici.nl

Gepubliceerd op 07-03-2023

Commissiesecretarissen Adviescommissie Koloniale Collecties – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Wil jij een bedrage leveren aan het werk van de Commissie Koloniale Collecties? Dan zoeken we jou!

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zoekt voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed twee

Commissiesecretarissen Adviescommissie Koloniale Collecties

24 – 32 uur per week

Wat staat je te doen?

We zijn op zoek naar twee secretarissen die samen de commissie inhoudelijk ondersteunen en elkaar daarin zo nodig kunnen vervangen. Voor de ene secretaris ligt het zwaartepunt op juridische kennis en werkzaamheden; voor de andere secretaris op onderzoekservaring met betrekking tot herkomstonderzoek.

Voor beide functies geldt:

Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de commissie. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en opstellen van inhoudelijke (concept)adviezen. Daarvoor weeg je verschillende belangen en informatie. Tevens ben je sparringpartner van de voorzitter en overige commissieleden, beheer je het proces van verzoeken tot teruggave en onderhoud je actief contact met relevante partijen en belanghebbenden (zoals musea, gesprekspartners in het binnen- en buitenland, OCW, BZ). Je draagt zorg voor het agendabeheer en verslaglegging van commissievergaderingen.

De werkzaamheden van de functie waarbij de nadruk ligt op het juridisch karakter spitsen zich toe op juridische analyses, adviezen en onderzoeksvragen, aangevuld met een (kunst)historische component.

De werkzaamheden van de functie waarbij de nadruk ligt op herkomstonderzoek spitsen zich toe op het analyseren en wegen van het herkomstonderzoek door het beherend museum en de afstemming met de musea, aangevuld met een (kunst)historische component.

Wat vragen we van je?

Voor beide functies geldt dat je relevante ervaring hebt met commissiewerk binnen een politiek en/of bestuurlijke omgeving en praktisch inzicht hebt en kennis van en ervaring met het museale veld en collecties, in het bijzonder die uit een koloniale context. Je hebt aantoonbare affiniteit met de erfgoedsector.

Je bent besluitvaardig en oplossingsgericht, goed in staat om te schakelen tussen beleid en uitvoeringspraktijk en weet zaken in een breder en lange termijn kader te zetten. Als netwerker ben je proactief in het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk. Je bent analytisch sterk, omgevingsbewust en goed in samenwerking. Je doorziet de culturele gevoeligheden in betekenissen, beeldvorming en taalgebruik in relatie tot teruggaveverzoeken van cultuurgoederen uit een koloniale context.

Vanzelfsprekend kan je je zowel mondeling als schriftelijk treffend uitdrukken in het Nederlands en het Engels. Kennis van Frans en/of Duits strekt tot aanbeveling.

Voor de functie waarbij de nadruk ligt op het juridisch karakter geldt dat je beschikt over een afgeronde studie recht op academisch niveau, aangevuld met een studie (kunst)geschiedenis en/of cultuur. Je hebt bewezen ervaring met het schrijven van juridische adviezen of besluiten.

Voor de functie waarbij de nadruk ligt op het analyseren van het herkomstonderzoek geldt dat je beschikt over een achtergrond in een relevante discipline zoals (kunst)geschiedenis en/of cultuur op academisch niveau. Je hebt bewezen ervaring van het doen van herkomstonderzoek en van cultuurgoederen uit een koloniale context.

Wij werken voor Nederland en willen daarom ook graag een afspiegeling zijn van onze diverse inwoners. We hechten veel waarde aan diversiteit op alle niveaus binnen de organisatie. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren, ongeacht je leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft. We zijn benieuwd naar jou, je persoonlijke motivatie en je aanvulling op ons team.

Arbeidsvoorwaarden

  • Salarisniveau: schaal 12
  • Maandsalaris: Min. € 4.092 – Max. € 6.045 (bruto)
  • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • Contractduur: een jaar
  • Minimaal aantal uren per week: 24
  • Maximaal aantal uren per week: 32

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

  • We ontvangen je sollicitatie met CV, onder vermelding van de functienaam, graag uiterlijk 14 maart 2023.
  • Het gesprek met de sollicitatiecommissie staat gepland op dinsdag 21 maart 2023 in Amersfoort. Op woensdag 22 of donderdag 23 maart volgt een tweede gesprek met de voorzitter en een lid van de commissie.
  • Voor de vervulling van deze functie zijn we op zoek naar twee secretarissen die gezamenlijk ca 1,5 fte werken. Afhankelijk van ervaring en interesses wordt een taakverdeling in aandachtsgebied gemaakt, waarbij de secretarissen tezamen een combinatie van juridische kennis en kennis van het doen van (koloniaal) herkomstonderzoek inbrengen.
  • Werving vindt tegelijkertijd Interdepartementaal als extern plaats, waarbij rijksbrede kandidaten bij geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren door te klikken op de solliciteerbutton.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jouw werkzaamheden verricht je voor de Commissie Koloniale Collecties onder voorzitterschap van mevrouw mr. L.Y. Gonçalves – Ho Kang You. Deze commissie beoordeelt verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen die tijdens de koloniale tijd mogelijk onrechtmatig naar Nederland zijn gehaald. Inhoudelijk ben je enkel verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Je wordt geplaatst bij de afdeling Strategie & Internationaal die uit ca. 45 medewerkers bestaat; voornamelijk adviseurs erfgoedbeleid, programmaleiders en projectmedewerkers. Zij houden zich samen met collega’s van het kerndepartement van OCW bezig met beleidsvorming en met het vormgeven van uitvoeringsbeleid, de uitvoering van verdragen en programma’s. Binnen de afdeling S&I is er een cluster roerend erfgoed bestaande uit ca. 15 medewerkers met verschillende functies: (sr) adviseurs, commissiesecretarissen, herkomstonderzoekers en projectleiders.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Onze opdracht is de erfgoedzorg in Nederland goed te laten functioneren, zodat cultureel erfgoed doorgegeven wordt aan volgende generaties. Om de toekomst een verleden te geven en het verleden een toekomst.

De RCE is een kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie van de minister van OCW. We voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit voor monumenten, archeologie, roerend erfgoed en landschap. Ook verstrekken we subsidies aan eigenaren van monumenten.

Onze grote en specialistische erfgoedkennis ontwikkelen we op het snijvlak van beleid, praktijk en wetenschap. Deze kennis stellen we beschikbaar voor toepassing in de praktijk en voor het publiek. We adviseren overheden, eigenaren van (rijks)monumenten, musea en collectiebeherende instellingen. We werken samen met het brede erfgoedveld van marktpartijen tot vrijwilligersorganisaties.

De RCE is een professionele organisatie met een interessant werkveld, bevlogen collega’s en een informele werksfeer.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.