Historici.nl

Gepubliceerd op 02-06-2020

Coördinator Collecties & Programmamanager – Atria

Coördinator Collecties & Programmamanager (32-36) (v/x/m)

Wil jij een bijdrage leveren aan één van de oudste collecties over vrouwen en gender wereldwijd? Heb jij een passie voor bibliotheken, collecties en archieven en het bijzonder die van Atria? Zie jij het als een uitdaging om deze historische collecties klaar te stomen voor de digitale toekomst? Wil jij hiervoor de verantwoordelijkheid dragen als Coördinator Collecties en Programmamanager?

Solliciteer dan op deze openstaande vacature van Coördinator Collecties & Programmamanager Bronnen van Verandering bij Atria, hét Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.

Wat doe je als Coördinator Collecties bij Atria?

Als Coördinator Collecties ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de coördinatoren Archief & Bibliotheek. Je geeft leiding en ondersteunt de coördinatoren in de werkzaamheden die zij verrichten ten behoeve van de teams Archief & Bibliotheek. Je bent eindverantwoordelijk voor de afdeling Collecties bewaakt, coördineert en monitort de voortgang en realisatie van de werkzaamheden, de doelstellingen en de kwaliteit van het team. Dit doe je ten behoeve van het beheer en de ontwikkeling van de collecties van Atria, in aansluiting op de organisatiestrategie.

Wat doe je als Programmamanager Bronnen van Verandering bij Atria?

Het Programma Bronnen van Verandering (BvV, 2018-2022) bewaart het erfgoed van de vrouwenbeweging en vult deze aan met kennis, archieven en collecties van nu. Het archief en de bibliotheek bestaan sinds 1935 en deze historische collecties vormen een belangrijk onderdeel van Atria. Als Programmamanager ben je verantwoordelijk voor het programmamanagement en voor de realisatie van de programmadoelstellingen, binnen de daarvoor gestelde tijdsnorm en budgetten. Je bent verantwoordelijk voor de strategische aansturing van BvV als geheel, het realiseren van de programmadoelstellingen en het bewaken van de realisatie van de Theory of Change.

Verantwoordelijkheden Coördinator Collecties:

 Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de coördinatoren Bibliotheek & Archief. Samen met hen zorg je ervoor dat de archiefmedewerkers en informatiespecialisten de doelstellingen behalen. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het voeren van voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken van de coördinatoren.
 Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van voortgangsrapportages, werkplannen, urenverantwoording en financiële rapportages voor de afdeling Collecties. Dit doe je in samenwerking met de coördinatoren.
 Je rapporteert aan en adviseert de Algemeen Directeur met betrekking tot de afdeling Collecties. Daarnaast lever je kwartaalrapportages aan m.b.t. de voortgang van de werkzaamheden en doelstellingen binnen de afdeling.
 Je bewerkstelligt interne samenwerkingen met de afdelingen Onderzoek, Beleidsadvisering, ICT, Fondsenwerving en Marketing & Communicatie. Jij bewaakt het belang van het erfgoed als fundament van Atria en zorgt voor kruisbestuiving tussen de afdelingen. Dit draagt bij aan het verankeren van het erfgoed in onze onderzoeksrapporten, beleidsadviezen en campagnes.

Verantwoordelijkheden Programmamanager Bronnen van Verandering:

Jij vervult op strategisch niveau de rol van programmamanager en coördineert de voortgang van het programma, voert de regie en stuurt bij. Jij zorgt ervoor dat de doelen van het programma behaald worden en bewaakt het toegewezen budget. Jouw focus ligt op de realisatie van de Theory of Change. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de externe profilering en positionering van het erfgoed, zowel voor nu en in de (digitale) toekomst.

De programmamanager BvV:

 Bewaakt, monitort, stuurt bij en realiseert de Theory van Change van het programma. Je bent verantwoordelijk voor de noodzakelijke kwaliteitsverbetering binnen het programma.
 Heeft een visie over de bibliotheek en de huidige en toekomstige functie van de bibliotheek.
 Heeft een visie op de digitale toekomst van de bibliotheek en het kwalificeren van de bibliotheek voor de digitale toekomst. Je bent in staat deze visie om te zetten naar een strategie waardoor de digitaliseringstransitie gerealiseerd wordt. Je bent verantwoordelijk voor deze digitaliseringstransitie en weet de collecties om te zetten naar een moderne kennisbank waarmee de doelgroep wordt bereikt. Onder jouw leiding wordt de collecties naar de digitale toekomst gebracht. Je vertaalt de strategieën naar tactisch en operationeel niveau.
 Is verantwoordelijk voor de rapportages en verantwoording over de voortang van het programma naar de directie en naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Je zorgt voor een transparante en realistische rapportage. Je bent verantwoordelijk voor het relatiebeheer met het ministerie, bent in overleg over de voortgang van het programma en voert inhoudelijke discussies over het programma.
 Treedt waar relevant voor externe contacten en projecten op als accounthouder en voert initiërende en oriënterende gesprekken voor acquisitie van nieuwe projecten, diensten of evenementen.
 Is verantwoordelijk voor de acquisitie omtrent de nieuwe subsidieverstrekking en schrijft mee aan de nieuwe financieringsplannen waarmee Atria ook na 2022 in aanmerking komt voor subsidies en financiering.
 Draagt bij aan het merk Atria en weet ook de commerciële sector te bereiken met de collecties en het erfgoed. Dit doe je in samenwerking met de Fondsenwerver en de Marketing Manager om de dromen voor de collecties om te zetten in een financieringsaanvragen.
 Zorg voor de planmatige en projectmatige coördinatie van de werkzaamheden en de (administratieve) verantwoording waaronder budgetbewaking van de activiteiten van BvV.
 Stemt met de coördinator Archief en de coördinator Informatiespecialisten de werkzaamheden af, ten behoeve van de verbinding tussen de werkzaamheden vanuit het programma met de lijnwerkzaamheden in de bibliotheek en het archief. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de programmadoelstellingen en hoe dit te verenigen met deze lijnwerkzaamheden.
 Jij bent verantwoordelijk voor het programma- en projectmanagement ten behoeve van de uren, voortgang, projecten, bijsturing, aansturing van projectmedewerkers.

Functie-eisen

 Je bent op strategisch niveau werkzaam geweest in de subsidiewereld, subsidiekennis is vereist. Je hebt aantoonbare ervaring in het rapporteren naar subsidiegevers over de voortgang van programma’s. Je bent op de hoogte van de werking van subsidieregelingen en/of de financieringsvormen bij de overheid.
 Je bent in staat om de vereisten uit BvV te vertalen naar de actualiteit en weet de programmadoelstellingen hierop te laten aansluiten of aan te passen.
 Je hebt ervaring in de bibliotheek, het archief en erfgoed domein en volgt de actuele ontwikkelingen. Jij bent een échte collectiemanager. Je bent in staat om deze actuele ontwikkelingen te vertalen naar een visie en strategie voor de collecties en archieven van Atria. Deze visie en strategie vertaal je naar tactisch en operationeel niveau.
 Je hebt aantoonbare werkervaring als teammanager. Je weet hoe een team aan te sturen, te laten groeien en te coachen. Jij haalt het potentieel van mensen naar boven.
 Je hebt aantoonbare werkervaring als programmamanager of projectmanager. Projectmatig werken is jouw natuur en je hebt kennis van Scrum, Agile of Prince2.
 Je hebt ervaring met het digitaliseren en ontsluiten van collecties en archieven en weet een visie om te zetten in een strategie en te vertalen naar tactische en operationele werkzaamheden.
 Je hebt ervaring met en hebt een vlotte pen voor het schrijven van beleidsmatige stukken, programma’s en projecten en kunt voor Atria nieuwe subsidieplannen en financieringsaanvragen opstellen.
 Je bent een netwerker en weet het belang van Atria te vertegenwoordigen en te verbreden. Je weet hoe te acteren in een politieke omgeving en past je communicatiestijl hierop aan.

Wie zijn wij?

Atria is hét Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis die zich inzet voor een gendergelijke samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen krijgen. Mensen voelen zich verbonden voelen met elkaar, zodat de lang bevochten mensenrechten daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht. Dit doen we door wereldwijd één van de oudste collecties en archieven over vrouwen en gender te verzamelen, te beheren en te delen.

Door wetenschappelijk onderzoek en (beleids)advies over gelijke behandeling van vrouwen en mannen in al hun diversiteit, brengen we de rol van vrouwen en mannen in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in kaart. We monitoren of deze bijdraagt aan de realisatie van gelijke behandeling van én gelijke kansen voor mensen in al hun sociaal-culturele diversiteit.

Ons motto ‘Sharing the past, debating the present and creating the future’ helpt hierin het verleden aan het heden te koppelen en de toekomst te creëren. Dit doet Atria op nationaal en internationaal niveau met een team van 30 medewerkers.

Startdatum: zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus 2020.

Wij bieden

 Een dienstverband van 32-36 uur per week, voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging.
 Een salaris conform CAO Sociaal Werk 2019-2021, schaal 12 startende op €5.413- o.b.v. 36 uur en de ervaringen die je hebt opgedaan en meebrengt.
 Een Individueel Keuze Budget bestaande uit 8,11% vakantiegeld en een dertiende maand van 8,96% en een vergoeding van je dagelijkse reiskosten van 60%.
 Je bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 Met het Loopbaan Budget van 1,5% van je jaarsalaris is het mogelijk om een cursus, training of opleiding te volgen om de ontwikkeling in je functie of op persoonlijk vlak te stimuleren.

Solliciteren?

Wanneer jij ervan overtuigd bent dat jij de perfecte kandidaat bent, ontvangen we graag een motivatie en je CV. Deze zien we tegemoet in de mailbox van solliciteren@atria.nl en mag je richten aan HR-manager Leah ter Horst.

Je kunt tot en met 14 juni 2020 solliciteren en we streven er naar om de eerste gesprekken in de derde of vierde week van juni 2020 te plannen. De selectieprocedure bestaat uit meerdere gesprekken met verschillende mensen uit de organisatie. Er zijn in ieder geval twee gespreksronden om te kijken of we bij elkaar passen.

De gesprekken zullen plaatsvinden bij ons op kantoor aan de Vijzelstraat 20, 1017 HK in Amsterdam of via Zoom. Hierbij sluiten zowel de directeur Kaouthar Darmoni en de HR-manager aan. Ook maak je verderop in het traject kennis met een aantal teamleden van de afdeling Collecties.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Leah ter Horst. Je mag je vragen mailen naar solliciteren@atria.nl.

Diversiteit

We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij en zijn op zoek naar nieuwe collega’s met een diversiteit aan achtergronden en ervaringen om gezamenlijk een krachtig team te vormen. Tijdens het selectieproces hanteren wij daarom een intersectionele blik.

Beeldarchivaris – Atria
Door Redactie Historici.nl
Atria: Medewerker Digitaal Erfgoed & Informatiebeheer
Door Redactie Historici.nl
Collectiespecialist – Atria
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.