Historici.nl

Gepubliceerd op 10-10-2019

Coördinator/Manager Crowdsourcing – Huygens ING-KNAW – Amsterdam

De taken van de kandidaat zullen bestaan uit:

  • inrichten en testen van het platform dat vrijwilligers de mogelijkheid biedt correcties aan te brengen in automatisch gegenereerde transcripties van de handgeschreven resoluties uit de periode 1576-1703;
  • werven, instrueren en enthousiasmeren van de vrijwilligers;
  • toezicht houden op de kwaliteit van de transcripties (controle output);
  • voortgang bewaken en rapporteren aan de projectleider of haar plaatsvervanger;

De kandidaat zal worden geplaatst bij de afdeling Geschiedenis, waar het project onder ressorteert. De werkzaamheden vinden plaats in nauwe samenwerking met de afdeling Digitaal Databeheer.

Functie-eisen

  • Afgeronde masteropleiding geschiedenis (of vergelijkbare opleiding).
  • Aantoonbare ervaring met het werken met vroegmoderne archiefbronnen (ervaring in het lezen en transcriberen van politiek-institutionele bronnen uit de tijd van de Republiek is een pré).
  • Aantoonbare ervaring in het coördineren en/of managen van groepen.
  • Aantoonbare ervaring en affiniteit met online publiceren.
  • Goede communicatievaardigheden en bedreven in het werken met sociale media.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling bij de KNAW ten behoeve van het Huygens ING betreft een dienstverband voor 12 maanden. De startdatum is 1 februari 2020.

Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 3.637,00 en loopt op tot € 4.978,00 (schaal 11 CAO-Nederlandse Universiteiten) bij een fulltime-aanstelling. De KNAW biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering, een goede pensioenregeling, 6 weken vakantie op jaarbasis en de mogelijkheid om verlofdagen te kopen/verkopen. De standplaats van deze functie is Amsterdam.

Werkgever

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING)
Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het instituut verricht onderzoek op het gebied van wetenschapsgeschiedenis, Nederlandse geschiedenis en literatuur. Het Huygens ING ontsluit historische bronnen en literaire teksten, bouwt aan een digitale infrastructuur en biedt online doorzoekbare data. Het Huygens ING biedt historische context, ook voor hedendaagse vragen over politiek en bestuur, literatuur, wetenschap en maatschappij.

Afdeling
REPUBLIC is een door NWO gefinancierd project met een looptijd van vijf jaar, en is van start gegaan op 1 maart 2019. REPUBLIC stelt zich ten doel de Resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796 digitaal te ontsluiten en online te publiceren. Voor dit project is Huygens ING op zoek naar een onderzoeksmedewerker die onder meer verantwoordelijk is voor het coördineren van vrijwilligers. Deze vrijwilligers brengen correcties aan op de automatisch getranscribeerde tekst van de resoluties (crowdsourcing).

Additionele informatie
Voor meer informatie over de vacature en het project kun je contact opnemen met Ida Nijenhuis, senior-onderzoeker bij Huygens ING en projectleider REPUBLIC.

SOLICITEREN

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.