Historici.nl

Gepubliceerd op 05-10-2021

Coördinator onderzoeksfinanciering en strategische samenwerking – Fryske Akademy-KNAW – Leeuwarden

In deze functie stimuleer je talent en zie je kansen voor strategische positionering van het onderzoek van de Fryske Akademy. Deze kansen weet je samen met je collega’s om te zetten in regionale, nationale en internationale projecten, vaak in samenwerking met partners. Je coacht daarbij zowel jong talent als zeer ervaren wetenschappers in het doen van projectaanvragen en adviseert de Directeur-Bestuurder over mogelijkheden voor de toekomst.

De Fryske Akademy is een platte organisatie, waarin je nauw samenwerkt met wetenschappers, de niet-wetenschappelijke staf en het kleine managementteam. Door een kernteam van circa 15 onderzoekers, aangevuld met projectmatige (gast)onderzoekers, wordt gewerkt aan hoogwaardig onderzoek naar lange termijnontwikkelingen van de Friese casus in Europees en comparatief perspectief, alsmede naar specifieke thema’s en ontwikkeling van praktische (digitale) toepassingen in de samenleving. De bestudeerde thema’s variëren van taaldescriptie, meertaligheid en taalleren, tot geschiedenis, samenleving, cultuur en identiteit, die op projectmatige basis worden uitgewerkt. Vanuit expertise met betrekking tot het Friese, wordt gewerkt aan grote thema’s die verder reiken dan Friesland alleen, en met expertise van partners wordt op nieuwe wijze naar de Friese taal, cultuur en geschiedenis gekeken.

De Fryske Akademy wil zich nog sterker richten op kansen voor getalenteerde onderzoekers en op multi- en interdisciplinair onderzoek, waarvoor wordt samengewerkt met regionale, nationale en internationale partners. Daarnaast wil de Akademy haar positie in Europa versterken door meer met haar expertise naar buiten te treden en kennis uit te wisselen.

We zoeken een ondernemende collega die de ontwikkelingen van nieuwe financieringsinstrumenten volgt en onderzoekers daarover informeert en enthousiasmeert. In lijn met de hernieuwde focus adviseer je zowel over individuele als consortiumsubsidies, zoals aanvragen in de Nationale Wetenschapsagenda en EU Horizon-programma’s zoals Horizon, Erasmus+ en Creative Europe. Je ondersteunt onderzoekers in het volledige proces van subsidieaanvragen, van het identificeren van een geschikt programma tot het adviseren over de opzet van de aanvraag en het becommentariëren van conceptversies. In samenwerking met de inhoudelijke programmacoördinator(en) adviseer je over de voortgang van projecten binnen de onderzoeksagenda. Daarnaast deel je inzichten over de vorming van strategische allianties en samenwerkingsverbanden, met het realiseren van samenwerkingsafspraken met (inter)nationale partners en externe projecten ten doel.

FUNCTIE-EISEN

Jouw profiel:

 • Je hebt een WO-opleiding, bij voorkeur een PhD, in het SSH-domein.
 • Je hebt kennis en werkervaring op het gebied van kennisbenutting en onderzoekssubsidies in een wetenschappelijke omgeving.
 • Je kunt goed luisteren en hebt een prettige manier van communiceren die je in staat stelt effectief te netwerken en succesvol samen te werken.
 • Je hebt ervaring met het vertegenwoordigen van jouw organisatie, ook in (inter)nationale gremia.
 • Je kunt uitstekend samenwerken met partijen op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie en bent goed in het opbouwen en onderhouden van een netwerk.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels. Als je de Friese taal beheerst is dat prachtig, maar we willen het je ook met alle liefde leren.
 • Jouw initiatief wordt gewaardeerd, net als jouw resultaatgerichte en flexibele opstelling.
 • Je bent bereid en in staat om verantwoordelijkheid te dragen op managementniveau.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende baan voor een generalist in de wetenschap, met een kans om echt een bijdrage te leveren aan een organisatie en onderzoek in ontwikkeling.
 • Flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden.
 • Een arbeidsovereenkomst  voor de periode van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Afhankelijk van opleiding en werkervaring is het salaris bij een volledig dienstverband maximaal € 5.922,- bruto per maand (UFO-profiel coordinator externe samenwerking, niveau 3, schaal 12,  cao Nederlandse Universiteiten). We hebben een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden.
 • Een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

WERKGEVER
De Fryske Akademy is een onderzoeksinstituut van de KNAW dat zich toelegt op het verrichten van hoogwaardig en vernieuwend onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De Fryske Akademy levert vernieuwende wetenschappelijke prestaties, verricht beleidsondersteunend onderzoek en ontwikkelt digitale onderzoeksinstrumenten en –collecties. Hiermee brengt zij de Friese casus over het regionale, landelijke en internationale voetlicht.

ADDITIONELE INFORMATIE
We willen je graag meer informatie geven, neem daarvoor contact op met Nelleke IJssennagger–van der Pluijm, Directeur-Bestuurder, telefoon 06 8382 0788 of nijssennagger@fryske-akademy.nl.

Website: www.fryske-akademy.nl.

Diversiteit & Inclusie
De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

SOLLICITEER

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.