Historici.nl

Gepubliceerd op 26-04-2016

Criteria van waarde in de geschiedbeoefening: Deel 2: Erfgoed – 12 mei 2016 RCE Amersfoort

Wat zijn ‘erfgoedwaarden’? Is de term erfgoed zelf tijdsbepaald, een uitdrukking van een waardenstelsel van deze tijd waarin bewaren, vernietigen of verwaarlozen politiek wordt gemaakt? Hoe bepalen instanties en de overheid welke objecten, monumenten of zelfs gehele stadsaanzichten cultureel waardevol zijn? Wie zijn ‘eigenaar’ van deze bronnen van het verleden in de natuur, openbare ruimtes en bijeengebracht in archieven, bibliotheken en musea? Het benoemen tot erfgoed heeft verstrekkende gevolgen omdat men aan speciale, vaak kostbare, regels moet voldoen.

Tegelijkertijd heeft dat als voordeel extra aandacht, toeristen en financiën. Voor musea is daarbij het verschil tussen wat je aan erfgoed bewaart en wat je aan een publiek laat zien erg problematisch. Welke rol spelen historici in dit dynamische veld; hoe nationaal, transnationaal of internationaal is hun referentiekader en in hoeverre dwingt dit kader hen tot een exclusief erfgoeddiscourse?

Donderdag 12 mei 2016, 13.30-17.00 uur, RCE Amersfoort. aanmelding via info@knhg.nl.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.