Historici.nl

Gepubliceerd op 25-05-2012

Databank religieuze broederschappen online

Op historici.nl is vanaf nu de databank ‘Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw’ te raadplegen.

Rooms-katholieke broederschappen zijn lekenverenigingen met een specifiek devotioneel doel. Ze vormen een haast vergeten onderdeel van het ‘Rijke Roomse Leven’, dat pas in de jaren ’60 van de vorige eeuw teloor is gegaan. Hoewel de geschiedenis van broederschappen al veel verder terug gaat, zetten de kerkelijke autoriteiten ze in de 19e eeuw voor het eerst in om gelovigen sterker aan de kerk te binden, tot een vroom en gehoorzaam leven te bewegen en om het gebruik van sacramenten als biecht en communie te verhogen.

 

Bestudering van dit fenomeen is nu mogelijk dankzij de databank, die ruim 4400 broederschappen bevat, met van elk kerngegevens als naam, oprichting en plaats van vestiging. Voor veel broederschappen geeft het bestand aanvullende informatie over bewaarde archivalia en eigen uitgaven, de zogenaamde ‘broederschapsboekjes’.

 

Ga naar de databank ‘Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw’.

Databank sportverenigingen in Nederland
Door Redactie Historici.nl
Early Dutch Books online
Door Redactie Historici.nl
Romeinse Bronnen met betrekking tot de Nederlandse Geschiedenis online
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.