Historici.nl

Gepubliceerd op 25-01-2012

Database met 9000 verenigingen 1855-1903

Historici beschikten tot nu toe niet over een algemeen overzicht van het Nederlandse verenigingsleven in de negentiende eeuw. Huygens ING brengt daar verandering in. Op 25 januari is een database gepubliceerd met 9000 verenigingen. Al deze verenigingen zijn bij Koninklijk Besluit als rechtspersoon erkend in de jaren 1855 – 1903.

 

Daaronder vallen clubs met zeer uiteenlopende doelstellingen zoals schoolverenigingen, sociëteiten, zangclubs, woningbouwcorporaties, maar ook politieke organisaties zoals de Maatschappij tot Nut van den Javaan. Bij elke vereniging wordt de vestigingsplaats, doelstelling en datum van erkenning gegeven.

 

Hoewel bekend was dat Nederland een periode met een bloeiend verenigingsleven heeft gekend, was het tot nu toe niet eenvoudig daarvan een overzicht te krijgen. Met deze database is dat veel gemakkelijker geworden.

 

Ga naar de database.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.