Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
Gepubliceerd op 05-04-2011

De Divisiekroniek van Cornelius Aurelius

Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland (Leiden, 1517), waarschijnlijk geschreven door de Goudse humanist Cornelius Aurelius en tegenwoordig vooral bekend onder de naam ‘Divisiekroniek, is integraal toegankelijk gemaakt op deze site. Hiervoor is gebruik gemaakt van afbeeldingen van een exemplaar uit de Koninklijke Bibliotheek.

Divisiekroniek

Het boek beschrijft vooral de geschiedenis van Holland vanaf de vroegste tijden tot het jaar 1517. Daarnaast behelst het een wereldgeschiedenis, een populair genre in de late Middeleeuwen. De Divisiekroniek is rijkelijk voorzien van illustraties van onder anderen Lucas van Leyden. Rond deze schilder heeft Museum de Lakenhal in Leiden nu een tentoonstelling georganiseerd, onder de titel ‘Lucas van Leyden en de Renaissance’.

Ga naar de Divisiekroniek.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.