Historici.nl

Gepubliceerd op 04-02-2014

De Eerste Wereldoorlog een eeuw geleden: de herdenking in Nederland

Dit jaar wordt herdacht dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ook in Nederland wordt stilgestaan bij de Eerste Wereldoorlog. Wim Klinkert (KMA/UvA) maakte voor Historici.nl het onderstaande overzicht van de belangrijkste documentaires, publicaties en lezingen op landelijk niveau. De lokale publicaties worden zoveel mogelijk bijgehouden op de website http://www.100jaarnederlandenwo1.nl/.

Eerste Wereldoorlogkrant
Volg de Eerste Wereldoorlog van dag tot dag in acht rijk geïllustreerde edities met originele krantenberichten uit de periode 1914-1918. Het eerste nummer bestrijkt de periode van juni 1914 t/m december 1914 en begint met het fatale schot in Sarajevo. De krant wordt uitgegeven door de KB samen met Historisch Nieuwsblad en is online te bestellen en verkrijgbaar bij de boekhandel en de supermarkt.

Webpagina over WO I
Kom er op www.kb.nl/wo1 achter hoe de Eerste Wereldoorlog ook in Nederland zijn sporen achtergelaten heeft. Op deze webpagina worden tot november 2018 artikelen geplaatst die voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op gedigitaliseerde kranten en tijdschriften die via Delpher.nl te raadplegen zijn, aangevuld met andere bronnen uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek.

Aankondigingen:

 • Medio september opent de nieuwe tentoonstelling ‘Nederland en de Eerste Wereldoorlog’ in Huis Doorn.
 • Medio september organiseert Huis Doorn een conferentie over Nederland en de Eerste Wereldoorlog.
 • Historicus Maarten van Rossem geeft in september twee gratis hoorcolleges over Nederland en de Eerste Wereldoorlog. De colleges zijn niet alleen in Utrecht te volgen. Ze worden ook live via internet uitgezonden.

Boeken:

 • Dit voorjaar verschijnt een herziene en uitgebreide versie van Paul Moeyes,  Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918 (Amsterdam: De Arbeiderspers 2001).
 • In april verschijnt het boek van Wim Klinkert, Samuël Kruizinga en Paul Moeyes getiteld Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam: Boom). Dit boek beschouwt de neutraliteitsproblematiek  aan de hand van negen portretten van ‘kopstukken’ uit de jaren 1914-1918
 • In september verschijnt Ariane de Ranitz, Louis Raemaekers. Met een pen en een potlood als wapen (Roermond: X-Cago), over politiek tekenaar Louis Raemaekers en zijn internationale rol in de Eerste Wereldoorlog.

Historici.nl houdt u in dit herdenkingsjaar uiteraard op de hoogte met verslagen van interessante bijeenkomsten en zorgt voor een actuele agenda.

Terugkijken:

 • In januari: lezingreeks in het Verzetsmuseum  waarin verschillende gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog, het interbellum, de bezetting en de herinnering aan de bezetting worden belicht.
 • Op 14 januari zond het TV-programma ‘De Wereld Draait Door’ een item over de Eerste Wereldoorlog uit met de uit Vlaanderen afkomstige hoofdredacteur van NRC Handelsblad Peter Vandermeersch.
 • Op 5 april zond NTR/VPRO op Nederland 2 een documentaire uit over Nederland en de Eerste Wereldoorlog als introductie op een internationale reeks. Deel 1 van de internationale reeks: De afgrond werd op 12 april uitgezonden. Deel 2 De Aanval en deel 3 De Angst zullen respectievelijk op zaterdag 19 en op zaterdag 26 april uitgezonden worden om 20.20 uur op Nederland 2. Lees ook de Nederlandse Oorlogsverhalen 14-18 op en bekijk filmbeelden uit en over de Eerste Wereldoorlog. Alle documentaires zijn terug te kijken op Geschiedenis24.
 • Op 25 april organiseerde het Historisch Nieuwsblad een collegedag over veldslagen in de Eerste Wereldoorlog.
 • Tot en met mei 2014 was in theaters in het land de theatervoorstelling Buiten Schot van Diederik van Vleuten te zien.

In Groot-Brittannië was de herdenking al aanleiding voor discussie. De Britse minister van Onderwijs, Michael Gove, sprak begin januari over ‘left-wing myths’ die de schuld van Duitsland in de oorlog zouden verdoezelen.  In de British library werd 17 februari een debat georganiseerd met historici over hoe de ‘Great War’ eigenlijk zou moeten worden herdacht.

De Engelse krant The Guardian heeft een ‘interactieve documentaire’ gemaakt over de Eerste Wereldoorlog: First World War, The story of a global conflict.

In Duitsland wordt uitgebreid aandacht aan de herdenking besteed, bijvoorbeeld in een online dossier van de Frankfurter Allgemeine. In  België is er, lokaal en landelijk veel aandacht voor het herdenkingsjaar. Zo was vanaf 12 januari op  de landelijke televisie een dramaserie te zien  die het verhaal vertelt van een Gentse familie die probeert te overleven tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.