Historici.nl

Gepubliceerd op 24-05-2012

De geschiedenis van de euro: Common Fate, Common Future

Na het aanvankelijke enthousiasme rond de invoering van een gemeenschappelijke Europese munt, staat de euro de laatste jaren in het middelpunt van de grootste financiële en economische crisis die de Europese integratie in haar kern raakt. Met vallen en opstaan proberen de Europese regeringsleiders de gemeenschappelijke munt overeind te houden, die door Angela Merkel eind 2010 werd betiteld als ‘unser gemeinsames Schicksal’, waaraan ze direct aan toevoegde dat Europa ‘unsere gemeinsame Zukunft’ was. Onder dit motto wordt in het boek Common Fate, Common Future, een publicatie van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE) uit Luxemburg, teruggeblikt op het ontstaan van de euro.

Monetaire samenwerking, inclusief de invoering van een gezamenlijke munt, was reeds kort na de Tweede Wereldoorlog onderwerp van gesprek tussen Europese landen. In de discussies werden direct nog steeds actuele problemen besproken. Zo boog men zich het hoofd over de vraag of een monetaire unie – inclusief een gemeenschappelijke munt – te realiseren was, zonder een gemeenschappelijke politieke controle over de begrotingen van de aangesloten lidstaten. Common Fate, Common Future volgt de discussie over monetaire samenwerking in Europa aan de hand van kerndocumenten van 1947 tot en met de presentatie en besluitvorming over het Werner-plan uit 1970. Dit plan was de eerste poging om een economische en monetaire unie, inclusief gemeenschappelijke munt, tot stand te brengen. De auteurs hebben voor het boek gebruik gemaakt van diverse collecties in Nederland, Luxemburg en van de Europese Unie, waaronder het privéarchief van Pierre Werner, premier van Luxemburg en architect van het Werner-plan.

 

Het boek bevat naast documenten over de geschiedenis van de monetaire samenwerking ook diverse illustraties die nieuw licht werpen op het verleden van de euro. Zo liet reeds in 1971 een Amsterdams reclamebureau een euromunt slaan om daarmee een kleine bijdrage te leveren aan de bewustwording over een verenigd Europa. Twee jaar eerder demonstreerden in Den Haag tijdens de Europese topconferentie meer dan 2000 jongeren uit verschillende landen ten gunste van meer Europese integratie. De Volkskrant omschreef de sfeer als chaotisch en luidruchtig, maar ook als een ‘groot Europees feest’.

 

Marc Dierikx (ed.), Mari Smits, Loes van Suijlekom, Frédéric Clavert, Elena Danescu, Marco Gabellini, Common fate, common future. A documentary history of monetary and financial cooperation in Europe, 1947-1974 (Den Haag: Huygens ING, 2012, 255 p. ISBN 978-90-5216-180-8).

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.