Historici.nl

Gepubliceerd op 27-02-2012

De klas, de wetenschap en de wereld. Het mondiale perspectief in onderwijs en onderzoek

Vakhistorici en geschiedenisleraren ontmoeten elkaar zelden. Dat is zowel voor het onderwijs als voor de wetenschap nadelig. Als wetenschappelijke inzichten te langzaam in het onderwijs doordringen, dreigt het schoolvak geschiedenis aan betekenis in te boeten. En geschiedwetenschap die alleen bedreven wordt voor vakgenoten raakt geïsoleerd; voor de academische gemeenschap is van belang dat het vakgebied nut en noodzaak bewijst in de klas.

 

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en de Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting organiseren daarom samen hun voorjaarscongres De klas, de wetenschap en de wereld. Dit congres beoogt de jongste wetenschappelijke inzichten over de ‘global history’ te koppelen aan de vraagstukken waarmee leraren in hun ‘global classroom’ geconfronteerd worden. Dat gebeurt in vier workshops, gegeven door academici en leraren samen, waarin de deelnemers actief met elkaar in discussie gaan over de wereldgeschiedenis van oorlog, identiteit, imperialisme en burgerschap.

 

Tijdens dit congres wordt ook de nieuwe Open Access versie van BMGN – Low Countries Historical Review gelanceerd. Doel van Open Access is het gratis beschikbaar stellen van wetenschappelijke publicaties via internet. Open Access is in het belang van alle vakhistorici en geschiedenisleraren want het geeft een wereldwijd bereik en maakt de toegang gemakkelijker. Bovendien kunnen zij in deze online versie actief deelnemen aan het wetenschappelijke debat.

 

Het congres vindt plaats in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. De toegangsprijs (inclusief koffie/thee, lunch en drankje na afloop) bedraagt voor leden van VGN/KNHG en voor studenten €10,-, niet-leden betalen € 20,-. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 6934391 t.n.v. KNHG, Den Haag.

 

U kunt zich aanmelden per mail: info@knhg.nl of per telefoon: 070-3140363. 

 

Klik hier voor het volledige programma.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.