Historici.nl

Gepubliceerd op 16-02-2012

De missie van het Network of Concerned Historians

In 1995 werd het Network of Concerned Historians (NCH) opgericht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van het NCH was en is om een brug te slaan tussen internationale mensenrechtenorganisaties, die campagnes voeren voor gecensureerde of vervolgde historici, en de globale gemeenschap van historici en anderen die bezorgd zijn om het verleden.

 

 

Onder de slachtoffers die figureerden in tot nu toe gevoerde campagnes waren historici natuurlijk het meest vertegenwoordigd. Verwante categorieën waren forensische antropologen (die massagraven opdelven met bewijs van voorbije wreedheden), leden van waarheidscommissies, archeologen, archivarissen, geschiedenisleraren, schrijvers (inclusief auteurs van historische romans) en geschiedenis- en archeologiestudenten. Acht van de slachtoffers genoten een reputatie buiten het eigen land: de geschiedenisstudent Wang Dan, de belangrijkste studentenleider op het Tiananmenplein in 1989 (China), voorzitters van waarheidscommissies Juan Gerardi (Guatemala) en Salomón Lerner (Peru), de historicus Hashem Aghajari, een raadgever van voormalig president Khatami (Iran); de schrijvers Orhan Pamuk, Hrant Dink en Ragip Zarakolu (Turkije) en de mensenrechtenorganisatie Memorial (Rusland). De anderen waren alleen plaatselijk bekend.

 

NCH is een licht netwerk maar ook klein, kwetsbaar en zonder macht of gezag. Alleen wanneer leden brieven gaan schrijven of petities ondertekenen in hun professionele hoedanigheid wordt enige invloed uitgeoefend. Er is dus nog een lange weg te gaan om van het NCH een slagvaardig instrument te maken. Maar uiteraard staat het niet alleen: het neemt deel aan bestaande initiatieven en intensifieert deze. Misschien ligt NCH’s belangrijkste rol hierin dat het onder historici het besef aanwakkert van de problemen die hun vervolgde collega’s moeten trotseren. NCH’s werk toont overduidelijk aan dat de vervolging van historici niet alleen iets is van een ver verleden of van afgelegen landen. Solidariteit met onze vervolgde collega’s is vandaag even dringend als altijd. Wat George Orwell ooit zei, blijft waar: “Verbeelding gedijt niet in gevangenschap.”

 

De feiten

Campagnes: NCH heeft sinds 1995 deelgenomen aan 51 campagnes voor historici en aanverwanten in 24 landen. 

Rapporten: NCH heeft 17 Annual Reports gepubliceerd: het laatste, van 2011, bevatte informatie over 93 landen. 

Mailing list: Telt 1280 personen (stand februari 2012). 

Website: http://www.concernedhistorians.org/

Collecties: Naast alle campagnes en jaarrapporten bevat de website pagina’s met (1) geschiedenisgerelateerde documenten van de Verenigde Naties en van internationale gerechtshoven; (2) ethische codes voor historici, archivarissen en archeologen wereldwijd; (3) geschiedenisgerelateerde gerechtelijke vonnissen uit meer dan 40 landen. 

Lidmaatschap: Is kosteloos (stuur een e-mail naar antoondebaets@concernedhistorians.org). 

 

 

Antoon De Baets, Rijksunversiteit Groningen

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.